Home

Achtergrond

Kortere overgang kooien kost sector 3,5 miljoen

Het bekorten van de overgangstermijn voor verrijkte kooien van 2021 naar 2017 leidt tot een vermogensschade van maximaal ruim 3,5 miljoen euro.

Dat antwoordt minister Gerda Verburg (LNV) op Kamervragen over de nieuwe welzijnsregels voor legkippen. De minister is duidelijk over wie voor de kosten opdraait; ze schrijft dat ze geen warme of lauwe sanering van de sector heeft overwogen. De vermogensschade bestaat uit twee delen. 1,5 miljoen euro is het gevolg van niet-afgeschreven kooien, 2 miljoen euro van niet-afgeschreven inrichtingselementen, zoals zitstokken en legnesten. De berekening is gebaseerd op vaste bedragen per dierplaats.

Minister Verburg besloot vorig jaar om naast de traditionele legbatterij ook de verrijkte kooi per 2012 te verbieden. Zij gaf daarmee gehoor aan de wens van een meerderheid in de Kamer. Voor pluimveehouders die al hadden geïnvesteerd in de verrijkte kooi, of die verplichtingen waren aangegaan om dat nog vóór 2012 te gaan doen, kwam er een overgangstermijn. Aanvankelijk wilde Verburg deze laten lopen tot 2021; in dat geval zou volgens het ministerie van LNV geen economische schade optreden.

Motie

Een kleine Kamermeerderheid steunde onlangs echter een motie van de Partij voor de Dieren, om de termijn te bekorten tot 2017. Verburg voert die motie uit. Een voorstel voor wetswijziging stuurt zij dit voorjaar naar de Kamer. Volgens gegevens van LNV telde Nederland in 2007 vijf bedrijven met een verrijkte kooi; vier bedrijven hadden een 'dubbeldoelsysteem' (een verrijkte kooi die makkelijk is om te bouwen tot een scharrelsysteem); circa dertig bedrijven hebben een te verrijken kooi, wat inhoudt dat zij vóór 2012 de vereiste inrichtingselementen moeten plaatsen.

Samen hebben deze bedrijven 2,1 miljoen dieren (7 procent van de Nederlandse legpluimveestapel). LNV weet niet hoeveel bedrijven in de eerste maanden van 2008 verrijkte kooien hebben gebouwd; 18 april geldt als uiterste datum: toen kondigde Verburg het verrijkte kooiverbod aan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.