Home

Achtergrond 3 reacties

Kiezen voor voedsel

Twee jaar na het aantreden van Gerda Verburg als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is het nog altijd lastig een oordeel van haar optreden te vormen.

Dat heeft alles te maken met het politieke klimaat waarin zij moet opereren: landbouwdebatten waren in tijden niet zo gepolitiseerd, vooral door toedoen van de Partij voor de Dieren. Dat heeft z’n waarde, in die zin dat keuzes scherper voorliggen.

Het beleid van Verburg lijkt er tot nu toe vooral op gericht om alle belangen waar mogelijk met elkaar te verenigen, en alle partijen wat tegemoet te komen: zie bijvoorbeeld de leghennenhouderij, waar de verrijkte kooi werd verboden en met instemming van de sector werd gekozen voor de koloniehuisvesting. Deze politiek van geven en nemen draagt het gevaar in zich dat niet duidelijk is waar Verburg nu staat. Ja, voor een duurzame landbouw, maar wat is dat precies?

Natuurlijk, het ministerie van LNV maakt de dienst niet uit. Het zal de sector mee moeten krijgen in zijn streven naar een landbouw, die voldoende rekening houdt met de belangen van dieren en natuur. Wat dat betreft biedt de huidige recessie een kans het belang van voedsel, als eerste levensbehoefte waarvoor een redelijke prijs moet worden betaald, te onderstrepen. Als Verburg dat lukt, heeft ze het goed gedaan.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Even los van de kwaliteiten van Gerda moet gezegd worden dat het ministerie van LNV het enige ministerie is met belangen die mettertijd haaks op mekaar zijn komen te staan; landbouw en natuur. Vervolgens zit je met een leger veelal "groene" ambtenaren die eigenhandig beleid maken, en de minister "naar eer en geweten informeren". Het is maar de vraag welke eer ze nastreven, en met welk geweten ze zijn opgevoed. En om onze minister klakkeloos te vergelijken met de ministers van landbouw in Duitsland of Frankrijk gaat mank. Deze landen hebben wel nog (politiek) oog voor de landbouw, terwijl in ons handelslandje enkel nog oog is voor massale uitverkoop van voormalige staatsbedrijven en het verdrijven van grondeigenaren voor de opbouw en ontwikkeling van natuur. Dit met de idealistische gedachte dat op termijn de "Nederlandse" ark van Noah te bezitten waardoor hele volksstammen hier op vakantie komen en de beurs omkieperen. Misschien dat onze Gerda door haar ambtenaren wel is ingefluisterd dat gentech een juiste keuze is, maar dat dezelfde ambtenaren hopen dat op deze manier minder grond nodig is waardoor ze hun ecologische speeltuin kunnen vergroten.
  Ik weet het anders ook niet Patrick, zelf ben ik huiverig voor gentech. Gewoon intuïtief, maar de geschiedenis leert dat intuïtie vaak de beste leidraad is.

 • no-profile-image

  Patrick

  Hoezo lastig na 2 jaar te oordelen.
  Ik ben het er mee eens dat dit en ministerpost is die extreem moeilijk is ivm verschillende organisities in zichten en belangen.
  Toch maakt het niet uit hoe moeilijk iets is, je ziet gelijk aan iemand of die in staat is alle stromen aan informatie te verzamelen te beheersen en te voorzien van inzicht. Je ziet gelijk of je met een natuurlijke leider te maken heeft of met een clown of marionet.
  Verburg laat het afweten op de meest essentiele punten. Ze draait, ze huilt, ze laat alle gezichtten zien, terwijl er maar 1 gewenst is en die is van wijsheid.
  Ze heeft nog geen enkele compassie getoont in het gentech verhaal, terwijl in Duitsland een wijze vrouw als minister gewoon dat inzicht wel heeft, terwijl elk ander land enorme twijfels heeft, heeft zij die niet, gewoon ijskoud niet.
  Ik weet niet wat het met haar is, ik heb het eerder wel gezien in haar, maar dat is verdwenen. Ze is goed voor lokaal bestuur als een kerkgenootschap of korfbal vereniging. Laat ze daar maar zelfverzekerd overkomen en zich laten inlichten door lokale lobbiesten.
  Zelf in tijden van crisis of chaos heb je leiders nodig, en geen mensen die op leiding gevende posities zitten die ze niet aankunnen. En het moge duidelijk zijn dat ze het niet kan, helaas weer een minister die de geschiedenis in gaat als zwaar onder de maat en zwaar ongeschikt.
  Lobiesten, baantjes jagers, politiek correcte collega`s en LTO zullen er anders over denken, dat moge duidelijk zijn. Jongeren en kinderen weten wel beter, nieuwe generaties hopen op beter.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Als gerda de sector mee wil krijgen zal ze appie moeten uitwringen en het resultaat aan de boer geven

Of registreer je om te kunnen reageren.