Home

Achtergrond

Kabinet haalt klimaatdoelen maar half

Ondanks mooie woorden haalt het kabinet als het op deze voet verdergaat in 2020 maar de helft van de klimaatdoelstellingen.

Natuur en Milieu concludeert vandaag dat er sprake is van een 'klimaatgat'. De milieuorganisatie maakt halverwege de rit van het kabinet de balans op en bepleit bijsturing van de koers. "Waarom nog een jaar wachten als je nu al ziet dat je het op deze manier niet redt. Laten we het ook vooral niet opgeven of aan de gestelde doelen tornen, want het kan wel. Maar er moet wel een schepje bovenop'', vindt Mirjam de Rijk, directeur Natuur en Milieu.

Vooral op het gebied van verkeer, landbouw en energiebesparing in bestaande gebouwen moet wat gebeuren. Het klimaatbeleid van het kabinet, Schoon en Zuinig, is erop gericht dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 30 procent is afgenomen, er 20 procent duurzame energie (wind- en zonne-energie) wordt gebruikt en er jaarlijks 2 procent energiebesparing wordt gerealiseerd.

Wat betreft Natuur en Milieu zijn extra maatregelen nodig, onder meer een CO2-heffing op brandstof en een ecotax op aardgas, meer en beter openbaar vervoer en veel meer (500.000) elektrische auto's. De Rijk: "Als je het klimaatprobleem wilt aanpakken, moet je dit wel doen. Zelfs als al onze suggesties zouden worden uitgevoerd, haal je de doelen niet op het gebied van duurzame energie. Gewoon omdat je te laat bent begonnen.''

Om werk te maken van energiebesparing, zou er ook een energienorm voor bestaande woningen moeten komen; voor nieuwbouw is die er al. Er moet ook een hogere belasting op aardgas komen. Volgens De Rijk is die maatregel niet bedoeld als lastenverhoging, aangezien het geld via de inkomstenbelasting weer zou moeten terugvloeien, vooral naar burgers die financieel krap zitten.

De Rijk noemt de procedures rond windmolens als voorbeeld van de stroperige overheidsaanpak die ertoe leidt dat volgende kabinetten zich over de kwestie moeten buigen. "Er worden nu bijvoorbeeld wel vergunningen verleend voor windmolenparken, maar subsidies komen er pas vanaf april 2010. Wat heb je dan aan een vergunning? Zo werpen ze dus een mist op.''

GroenLinkser Kees Vendrik wil dinsdag in de Tweede Kamer minister Cramer aan de tand voelen over de halve klimaatprestaties van het kabinet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.