Home

Achtergrond

KRW-gelden naar landbouw

Veertig projecten krijgen samen 34 miljoen euro uit een rijkspot, bestemd voor innovaties op het gebied van water.

Bijna de helft van de projecten heeft betrekking op de land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een lijst die agentschap SenterNovem heeft gepubliceerd. Dat heeft ruim negentig projecten beoordeeld. De projecten moeten bijdragen aan het halen van de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn ter verbetering van de waterkwaliteit.

Het geld gaat vooral naar onderzoeksinstellingen, zoals Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Plant Research International en het Wageningse Alterra, en naar waterschappen. De projecten in de land- en tuinbouw hebben onder meer betrekking op emissievrije teelt in de glastuinbouw, toepassing van zuiveringsriet bij sloten, chrysantenteelt op substraat en de inzet van stikstofvanggewassen.

De ministerraad ging vrijdag tevens akkoord met een tweede subsidieronde. Daarvoor is 40 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling wordt in april opengesteld. Dit najaar wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen. Morgen debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa (waterstaat) over de voortgang bij de uitvoering van de KRW.

Dit jaar worden de zogeheten stroomgebiedbeheersplannen definitief vastgesteld. Daarin staan maatregelen, die moeten leiden tot schoon water in 2015. Uitstel is mogelijk tot uiterlijk 2027.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.