Home

Achtergrond

Italianen ontduiken 91 miljoen euro superheffing

De directeuren van twee zuivelcoöperaties in de provincie Milaan zijn gearresteerd wegens fraude en verduistering van overheidsgeld.

Volgens justitie hebben zij de afgelopen zes jaar 118 melkproducenten geholpen om in totaal 91 miljoen euro aan superheffingen te omzeilen.

Een van de twee directeuren, Alessio Crippa, leidde in 2002/2003 de opstand van de Noord-Italiaanse melkveehouders tegen de superheffing.

Het bedrog werd mogelijk gemaakt door de traagheid en chaos van het Italiaanse rechtsstelsel. In Italië moet de opkoper de superheffing over de te veel geproduceerde melk incasseren en dat geld vervolgens doorsluizen naar de overheid.

In het door de ontduikers ontworpen systeem werden de boetes inderdaad geïnd door de coöperaties, die het geld echter niet op de rekening van het ministerie stortten. In plaats daarvan tekenden de boeren protest aan bij (bevriende) vrederechters in de regio, die hen in het gelijk stelden, waarna de coöperaties de boetes weer terugstortten.

Vervolgens werden die besluiten weer ongeldig verklaard door de kantonrechter, omdat die, en niet de vrederechter, in deze zaken competent is. Maar dat ging gepaard met zo veel tijdverlies en administratieve rompslomp, dat aan het eind niemand meer wist wie waarvoor verantwoordelijk was en er uiteindelijk ook niets werd betaald.

Zes jaar liep dit mechanisme goed, maar een strafrechtelijk onderzoek van de rechtbank van Milaan heeft er nu een einde aan gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.