Home

Achtergrond

Geen middel, maar doel

De kredietcrisis begint zich in zijn ware omvang te tonen, ook in de landbouw. Met name in de varkenshouderij zijn de lage prijzen daar een direct gevolg van en in de zuivel ten dele.

Kopstukken uit de landbouw menen echter dat de crisis goeddeels aan de agrarische wereld voorbij zal gaan. Zij schetsen de ontwikkelingen op heel lange termijn, maar daarmee gaan ze voorbij aan de problemen van vandaag. Via de internationale nieuwszenders uit met name de VS en Engeland maak ik op dat deskundigen wereldwijd hameren op de noodzaak dat het bedrijfsleven weer moet kunnen investeren. Banken schijnen daar nog helemaal geen zin in te hebben. Erger nog, ze lijken helemaal niet door te hebben dat je de economie alleen maar vlot kunt trekken als de bedrijven kredieten kunnen krijgen.

Zelfs als de Europese Centrale Bank de rente verlaagt, met als uitgangspunt weer vertrouwen te creëren en de economie aan te zwengelen, is dat voor de nationale banken geen aanleiding die renteverlaging snel door te berekenen. Ook niet voor de vermogende Rabobank. Of zijn onze kredietinstellingen alleen maar bezig de grote scheuren in de eigen broek te dichten?

Als dat zo is, dan hebben ze ons tweemaal te pakken: als belastingbetaler genereer je een deel van de miljardeninjectie van de overheid aan de banken. En vervolgens wordt de verlaagde rente niet aan diezelfde belastingbetaler doorberekend. Welke capaciteiten hebben de topbankiers eigenlijk? Eén capaciteit hadden ze in ieder geval en dat is dat ze niet wisten wat hun eigen organisatie op wereldniveau deed. Met alle desastreuze gevolgen van dien. Ook beseffen ze blijkbaar niet dat ze het midden- en kleinbedrijf aan kredieten moeten helpen. Dus ook daarvoor zijn ze ongeschikt.

Waarvoor dan nog wel? Alleen voor het uitdelen van gouden handdrukken aan falende witte boorden? Hoewel ik daar absoluut geen voorstander van ben, nodig je hiermee een overheid wel uit om banken onder curatele te stellen.

Het is hoog tijd voor excuses aan de burgers. Of is het met de banken precies hetzelfde als met zoveel organisaties? Ze zijn doel op zich geworden.

Wien van den Brink

Of registreer je om te kunnen reageren.