Home

Achtergrond

Gebruiksveemarkt nog maand slecht

De gebruiksveeprijzen dalen niet meer, maar ze blijven laag. Het is kwakkelen op de gebruiksveemarkt.

De handel is nog altijd uiterst moeizaam. Het aanbod is veel te groot en met de huidige, lage melkprijzen is er ook weinig animo om melkkoeien te kopen.

Het is eigenlijk wachten op twee dingen: het nieuwe melkquotumjaar (1 april) en de ontwikkelingen rondom blauwtongtype 6.

Als het nieuwe quotumjaar van start gaat, zal dat de vraag wat stimuleren. Daardoor kunnen de prijzen voorzichtig stijgen.

Veel meer hangt echter af van de export. Pas als die weer gaat lopen, neemt het binnenlandse aanbod af en gaan de prijzen omhoog.
Maar dan moet er eerst duidelijkheid komen over blauwtongtype 6. En die komt er pas volgende maand.

prognose:

moeizaam stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.