Home

Achtergrond 213 x bekeken 1 reactie

Europees Hof: locatie transgene teelt openbaar

Het bevoegd gezag moet openbaar maken waar genetisch veranderde gewassen worden geteeld, als burgers daarom vragen.

Het mag deze informatie niet weigeren uit vrees dat de openbare orde wordt verstoord. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in een zaak, die een inwoner van de gemeente Sausheim in de Haute-Alsace (Frankrijk) had aangespannen.

De man had de gemeente in 2004 verzocht om informatie over de locaties van veldproeven met genetisch veranderde gewassen in de gemeente. Die weigerde in eerste instantie, waarna de man zich richtte tot het Cada, een Frans comité dat oordeelt over de toegankelijkheid van overheidsdocumenten.

De Cada vond dat het besluit om veldproeven toe te staan wel openbaar moest worden gemaakt, maar niet de locatie van de proeven. Dit omdat het de persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van de uitvoerder van de proef zou kunnen schaden.

De Fransman nam hiermee geen genoegen, en wendde zich tot Franse bestuursrechters. De Conseil d’État wilde daarop van het Europees Hof weten wat de ‘plaats van introductie’ is, waar de Europese richtlijn 2001/18/EG vanuit gaat, en of deze geheim mag blijven op grond van een mogelijke afbreuk aan de openbare orde of andere wettelijk beschermde belangen.

Het Hof heeft nu dus bepaald dat dat laatste niet mag. Nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie of bescherming van het intellectueel eigendom gelden wél als reden om informatie over genteelt niet bekend te maken.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    titus eco-tuinder

    Locaties openbaar maken, zodat de velden inderdaad vernield kunnen worden.
    Zolang de uitkomst van PROEFEN met genetische manipulatie niet bekend is moeten deze proeven in een gesloten systeem plaats vinden en NIET in de buitenlucht.
    Ik ben niet tegen de proeven op zich, het zit nu eenmaal in mensen om grenzen op te zoeken en zij hebben recht op ruimte daarvoor, net als iemand die biologisch dynamisch wil telen recht heeft op ruimte daarvoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.