Home

Achtergrond

EU-regel vergroot grond met AM-besmetting

De nieuwe Europese regels voor de bestrijding van aardappelmoeheid (AM) gaat leiden tot een grotere oppervlakte die besmet wordt verklaard.

Bovendien leidt een besmetverklaring tot meer administratie en kosten voor de pootgoedtelers. De nieuwe EU-richtlijn, die ingaat op 1 juli 2010, heeft gevolgen voor de pootgoedtelers, blijkt op een bijeenkomst van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in het Groningse Oosteinde. Op percelen waar cysten zijn gevonden krijgen de besmette stroken een ruimere afbakening. Als besmette terreinen dicht bij elkaar liggen worden ze bij elkaar getrokken, omdat de Plantenziektenkundige Dienst (PD) een veiligheidszone gaat hanteren. De grootte van het grondmonster gaat van 600 naar 1.500 milliliter, waardoor de kans groter is dat een cyste wordt gevonden. Er kan toestemming worden gekregen om de bemonsteringsgrootte te beperken tot 600 milliliter grond.

Op een besmet verklaard terrein mag zeker zes jaar geen pootgoed worden geteeld. Alleen als de teler een bestrijdingsmaatregel toepast, zoals een voldoende resistent ras, een vanggewas of een grondontsmetting, kan de termijn naar drie jaar worden verkort. In alle gevallen dient het besmette terrein eerst te worden bemonsterd en vrij verklaard.

Volgens Frans Janssen, sectormanager Akkerbouw van de PD, is vanaf 2004 totaal 8.283 hectare grond besmet verklaard met aaltjes die AM veroorzaken. "Daarvan is ongeveer 5.000 hectare nog steeds besmet. Door de ruimere afbakening kan de besmette oppervlakte met 200 procent groeien. Het samentrekken van besmette stroken tot een veiligheidszone leidt tot een verdere vergroting van de besmette oppervlakte. Door de vergroting van de monstergrootte naar 1.500 milliliter kan de besmette oppervlakte met nog eens 50 procent groeien."

Nieuw is ook dat een partij pootgoed wordt afgekeurd wanneer in aanhangende grond of sorteergrond levende cysten worden gevonden. "Dat is erg vervelend, want dan krijg je alsnog een besmetverklaring terwijl alle kosten voor de teelt en verwerking van het pootgoed al zijn gemaakt. Het Productschap Akkerbouw doet onderzoek om te kijken of het mogelijk is zo’n bedreiging weg te nemen door het pootgoed te spoelen of te borstelen."

Of registreer je om te kunnen reageren.