Home

Achtergrond 2 reacties

'Duitse reclameheffingen in strijd met grondwet'

De hoogste Duitse rechter, het Bundesverfassungs­gericht in Karlsruhe, heeft giste­ren de omstreden Duitse marketingheffingen voor boeren en ver­werkers in strijd met de grondwet verklaard.

Boeren en verwerkende indu­strie zijn verplicht deze heffingen af te dragen aan de centrale mar­ketingorganisatie van de agrari­sche sector (CMA) en markt- en prijsbureau ZMP. De heffingen zijn door deze uitspraak in prin­cipe van de baan.

Het vonnis is een koude douche voor het CMA, maar ook land­bouwfederatie Deutscher Bauern­verband (DBV) is er niet blij mee. "Als afzonderlijke ondernemin­gen zijn we op de landbouw- en voedingsmarkten nergens als we geen gezamenlijk gefinancierd netwerk meer mogen hebben", ge­looft DBV-bestuurstopman Gerd Sonnleitner. "Actieve bevorde­ring van de afzet in binnen- en buitenland is voor een succesvol optreden op de markt onontbeer­lijk."

Het Bundesverfassungsgericht oordeelt echter dat met de ver­plichte heffingen voor reclame ongeoorloofd inbreuk wordt ge­maakt op de vrijheid van de indi­viduele ondernemer om de pro­ducten aan de man te brengen op de manier die hij zelf wil.

De kwestie speelde al een aantal jaren naar aanleiding van een procedure die was aangespannen door een maalderij, een pluim­veeslachterij en een leghennen­houder. De administratieve rechter (Verwaltungsgericht) in Keulen heeft de zaak onlangs doorge­speeld naar de hoogste rechter in Karlsruhe.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Willie van Gemert

    Snel overnemen bij ons,zijn we direct van de PVV af!!!!!!!

  • no-profile-image

    Willie van Gemert

    Snel overnemen bij ons,zijn we direct van de PVV af!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.