Home

Achtergrond

DR houdt rekening met storingen bij mestopgave

Dienst Regelingen (DR) gaat coulant om met mest­opgaves die te laat binnenkomen vanwege problemen met de web­site.

De internetpagina van DR waar ondernemers tot 1 februari hun mestvoorraad op konden ge­ven, functioneerde afgelopen we­ken niet goed.

Hierdoor zijn ondernemers in de problemen geraakt met het tij­dig doorgeven van de voorraad. Dienst Regelingen zal rekening houden met vertraging die opga­ves hierdoor hebben opgelopen. Boeren moeten uiterlijk 31 janua­ri hun mestvoorraad per 1 januari opgeven om een boete te voorko­men. Dit kan schriftelijk of via internet. De website vertoonde echter storingen, zegt de Neder­landse Vakbond Varkenshouders (NVV). ”Ik hoor van velen dat ze hierdoor in de problemen zijn ge­komen met het tijdig doorgeven van de voorraad”, zegt NVV-voor­zitter Wyno Zwanenburg.

De Dienst Regelingen bevestigt dat er storingen zijn geweest. ”Wij weten daar uiteraard vanaf en hebben er enorm hard aan ge­werkt om het op te lossen. Het kan echter inderdaad zo zijn dat on­dernemers hierdoor niet op tijd opgave hebben kunnen doen.” Normaal gesproken staat daar een boete op. DR zal hier nu soe­peler mee omgaan. ”Bij het beoor­delen van de tijdigheid van de op­gaves houden we rekening met storingen.”

DR beantwoordt hiermee aan een oproep van de NVVom cou­lant om te gaan met opgaves die te laat binnen zijn gekomen. ”Het mag niet zo zijn dat van boeren verwacht wordt dat ze het hele weekeinde achter de computer zitten. Ik kan me voorstellen dat je dan besluit de opgave schrifte­lijk te doen, maar dan komt het te laat binnen. Dat mag geen conse­quenties voor boeren hebben.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.