Home

Achtergrond 310 x bekeken

CDA voert zwalkend beleid op landbouw

Het CDA zwalkt in zijn Europees landbouwbeleid, vindt Jan Mulder, Europarlementariër namens de VVD. Hij doelt onder meer op de financieringsvoorstellen van de christendemocraten.

Het CDA heeft zijn conceptprogramma voor de Europese verkiezingen gepresenteerd. Ook al is het een conceptprogramma, naar inmiddels goed gebruik neemt een buitenstaander de kans waar er commentaar op te leveren.

Helaas is de conclusie dat het CDA op het gebied van Europese landbouwpolitiek een zwalkend beleid voert. In zijn verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer sprak het CDA zich uit voor co-financiering van het Europees landbouwbeleid. Lidstaten zouden een gedeelte van de inkomenstoeslagen aan boeren voor eigen rekening moeten nemen.

In zijn verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement benadrukt het CDA echter dat het Europese landbouwbeleid alleen op Europees niveau gefinancierd moet worden. Dit kan interessante situaties opleveren, omdat fracties geacht worden gebonden te zijn aan hun verkiezingsprogramma.

De CDA Eurofractie zal op dit fundamentele punt dus een andere houding innemen dan de CDA-fractie in de Kamer. De VVD in de Tweede Kamer en het Europees Parlement maken zich al jarenlang sterk voor verplichte co-financiering van directe inkomenstoeslagen. Het CDA stelt verder in zijn programma dat de hoogte van de bedragen die worden vrijgemaakt voor het landbouwbeleid na 2013 van dezelfde orde van grootte moeten zijn als de huidige bedragen.

Interessant is om hierbij te vermelden is dat het CDA-smaldeel in het Europees Parlement voor een rapport heeft gestemd dat pleit voor afroming van de inkomenstoeslagen aan boeren met ten minste 20 procent, ten behoeve van plattelandsontwikkeling en andere zaken. De VVD heeft hier tegen gestemd.

Verder is het programma op het gebied van landbouwpolitiek ook weinig revolutionair. Het CDA klopt zich op de borst over de bijdrage die het zou hebben geleverd aan de verandering van het Europese vaccinatiebeleid. Daar hebben wij in het Europees Parlement weinig van gemerkt.

Het CDA propageert verder een Europees kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten. Mooi dat het CDA zich nu schaart achter dit VVD-initiatief uit 1998 en 2003 dat onlangs werd overgenomen door de Europese Commissie.
Wie weet heeft het CDA baat bij deze opmerkingen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.