Home

Achtergrond 276 x bekeken 2 reacties

CDA: geen modder maar medestanders

Vier maanden voor de Europese verkiezingen lijkt het moddergooien begonnen, merkt Esther de Lange op. Zij hekelt de verwijten van de VVD aan het adres van het CDA.

VVD-europarlementariër Jan Mulder uitte onlangs een aantal – overigens uiterst slecht gefundeerde – verwijten aan het adres van het CDA. Ik wil me niet verlagen tot dat niveau, dus laat ik aangeven waar wij als partij voor staan. Wat staat er op 4 juni op het spel? Het debat in Europa gaat onder andere over de toekomst van het EU-landbouwbeleid en het zekerstellen van voldoende voedselproductie.

Het CDA stelt zich in zijn conceptverkiezingsprogramma pal achter dit principe. Logisch, als je bedenkt dat de wereldvoedselproductie de komende decennia moet verdubbelen om alle monden te kunnen voeden. En juist de vruchtbare gronden van Europa zijn daarvoor zeer geschikt. Daar waar sommige partijen het landbouwbeleid het liefst zo snel mogelijk willen uitkleden, wijst het CDA erop dat een gezamenlijk beleid met bijbehorende financiering dringender is dan ooit.

Dat beleid moet volgens ons wel meer dan nu het geval is ruimte bieden voor het stimuleren van innovatie en ondernemerschap en een marktconforme beloning voor geleverde maatschappelijke prestaties. Bovendien dient er binnen de EU gewaakt te worden over eerlijke concurrentie. Dit 'level playing field' vraagt om een gezamenlijke Europese aanpak en financiering. Terug naar een situatie waar 27 landen elkaar onderling beconcurreren via nationaal beleid willen wij zeker niet. Sterker nog, wij vinden dat de hoge eisen die Europa aan producenten stelt op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn ook moeten gelden voor producten van buiten de EU die naar ons geëxporteerd worden. Gelijke monniken, gelijke kappen, ook in de wereldhandel. Alleen dan is er pas echt sprake van een 'level playing field'.

Voedselzekerheid, innovatie en eerlijke concurrentie zijn de kernbegrippen waar wij als CDA voor staan. Wij zullen ons daar samen met de zusterpartijen van onze fractie hard voor inzetten. De uitdaging is immens: zorgen dat boeren kunnen blijven produceren en dat we Europa en de wereld aan het eten houden. Daarbij hebben we wat mij betreft geen behoefte aan moddergooien, maar aan medestanders.

Esther de Lange is woordvoerder Landbouw en begroting voor het CDA in het Europees Parlement

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Peter Van Kan

  Laat ik dit artikel even vertalen voor wie he tniet meteen begrijpt:
  'Dat beleid moet volgens ons wel meer dan nu het geval is ruimte bieden voor het stimuleren van innovatie en ondernemerschap'

  Hiermee wordt bedoeld: varkensflats, gentech, grootschaligheid.

  Wij vinden dat de hoge eisen die Europa aan producenten stelt op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn ook moeten gelden voor producten van buiten de EU die naar ons geëxporteerd worden.

  Hiermee wordt bedoeld: zolang anderen het niet doen, doen wij het ook niet.

  Het CDA verzuimt te doen wat dringend nodig is: inzetten op een vitale landbouw; biologische productie en consumptie stimuleren, de gentechramp afwenden, het contact tussen boeren en samenleving herstellen.

 • no-profile-image

  gert

  jan mulder was niet aan het modder gooien,hij had alleen een kritische noot over het standpunt van de cda 2de kamerfractie en de cda fractie in het europarlement,die van mening verschillen over de co-financiering van de landbouwgelden in de EU

Of registreer je om te kunnen reageren.