Home

Achtergrond 239 x bekeken

Britten overwegen nationale braaklegging

Groot-Brittannië overweegt om een nationale braaklegregeling in te voeren.

De Britse overheid vindt dat braak­liggend land een bijdrage levert aan natuurontwikkeling. De Britse minister voor platte­landszaken en voeding Hilary Benn zei dit op een conferentie in Birmingham van de boerenbond National Farmers’ Union (NFU). Volgens Benn overweegt de Britse overheid om een vrijwillige natio­nale braaklegregeling in te voe­ren. Maar het kan ook een ver­plichting worden voor alle Britse boeren om op een deel van hun grond geen gewassen te telen.

Persbureau Agra Europe meldt dat volgens DG Landbouw (het EU-ministerie van landbouw) een nationale braaklegregeling mo­gelijk is binnen de EU-regels. Bij de eind vorig jaar gehouden Health Check, de tussentijdse herziening van het Europese landbouwbeleid, hebben de lid­staten er voor gekozen de EU­braaklegregeling op te heffen. Toen is een mogelijkheid gescha­pen om dat op nationale schaal te doen, volgens DG Landbouw.

Braakliggende grond is volgens de EU-regels een natuurbevorde­rende maatregel, waardoor het valt onder de voorwaarden van cross-compliance. Dat zijn de ei­sen voor natuurbevordering en milieubescherming waar boeren aan moeten voldoen om subsidie van de EU te krijgen.

Minister Benn realiseert zich dat de herinvoering van een braaklegregeling weerstand kan oproepen, zei hij op de NFU-con­ferentie. ”Maar het heeft grote natuur- en milieuvoordelen. Op de lange termijn zijn deze nodig om de landbouwproductie op peil te houden.”

Volgens Benn is er een enquête gehouden onder Britse boeren over de braaklegregeling. ”Ruim 70 procent stelt dat het braak la­ten liggen van grond voordelen biedt. Meer dan 60 procent ziet een positief effect op het aantal vogels.”Volgens woordvoerders van de Europese Commissie kunnen boe­ren die land braak laten liggen daar een vergoeding voor krijgen. Brussel heeft een apart geldpotje voor het bevorderen van de biodi­versiteit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.