Home

Achtergrond

Betaling minas-aanslagen door werknemer vormt negatief loon

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van het gerechtshof te Arnhem.

Door een fout van een werknemer is een agrarische onderneming uiteindelijk € 18.198 aan minas-heffingen verschuldigd. De werknemer draait uiteindelijk voor deze heffing op. Gelukkig voor de werknemer beslist het Hof als pleister op de wonde dat de € 18.198 als negatief loon in aftrek kan komen.

De aan het hof voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:
belanghebbende is in dienstbetrekking werkzaam bij een agrarische onderneming. Hij is verantwoordelijk voor de Minasboekhouding. Door zijn nalatigheid zijn aan de werkgever Minas-aanslagen opgelegd die bij een correcte boekhouding niet zouden zijn opgelegd. Belanghebbende heeft, zonder dat hij aansprakelijk is gesteld, de aanslagen betaald. Deze betaling vormt volgens belanghebbende negatief loon. Hof Arnhem is het, evenals eerder Rechtbank Arnhem, met belanghebbende eens. Belanghebbende heeft namelijk in het kader van de dienstbetrekking zijn werkgever bevoordeeld, zonder dat sprake is van vrijgevigheid. Dat er geen betalingsverplichting bestond is volgens het hof niet van belang. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Arnhem 28 januari 2009, 07/00605Rechtbank Arnhem 30 november 2007, nummer AWB 06/6373

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.