Home

Achtergrond 1 reactie

Bestuurders bijscholen

Nederland voldoet nog niet aan de IPPC-richtlijn. De EU schrijft voor dat grote bedrijven, waaronder veehouderijen, milieuvervuiling moeten vermijden door het gebruik van best beschikbare technieken.

Europa tikte milieuminister Jacqueline Cramer daarom onlangs op de vingers en dreigde met een boete. Volgens Cramer is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid: de gemeenten, die over de vergunningverlening gaan, en de bedrijven zelf moeten van haar in actie komen. Tweede Kamerlid Jan Boelhouwer (PvdA) vindt dat een eventuele boete moet worden betaald door de achterblijvende ondernemingen.

Dat zou echter onrechtvaardig zijn. Natuurlijk hebben bedrijven de plicht zich aan wet- en regelgeving te houden, maar in dit geval gaat het om een richtlijn die dusdanig ingewikkeld is dat overheden die zelf niet kunnen doorgronden. En als degene die de milieuvergunning moet verlenen er al niets van begrijpt, kan de overheid moeilijk van boeren verlangen dat zij uit zichzelf hun bedrijfsvoering aanpassen.

Cramer dient daarom lokale bestuurders bij te scholen, zodat zij in staat zijn de vergunningen van bedrijven te toetsen aan de IPPC-richtlijn. Weliswaar is zij daar na eerdere kritiek van Brussel al mee begonnen, maar met onvoldoende effect.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Veehouder

    De overheid snapt de regelgeving niet.Door het milieu te sparen bedacht de overheid een ander mestwet. Zodoende komt er bij mij 40 kg n uit rundveemest meer per ha dan bij minas. Heeft de extra wet toch nog zin.

Of registreer je om te kunnen reageren.