Home

Achtergrond

Bedrijfsbeëindigingsubsidie valt niet onder landbouwvrijstelling

Het gerechtshof te Leeuwarden heeft geoordeeld dat een extra vergoeding per aangekochte hectare niet onder de landbouwvrijstelling valt.

De bedrijfsbeëindigingvergoeding is niet toe te schrijven aan de waardeverandering van grond. Verder beslist het hof dat de inpandige schuur niet in aanmerking komt voor de zogenaamde waardedruk wegens duurzame zelfbewoning.

De aan het hof voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:
Een agrarier dreef een melkveehouderij. Deze onderneming is per 31 december 2002 gestaakt. Van de koper van de landerijen heeft belanghebbende een bedrijfsbeëindigingvergoeding ontvangen. Dit betrof een bedrag van € 6.000 per hectare, evenals een vergoeding voor de verschuldigde inkomstenbelasting van € 4.000 per hectare, naast de koopsom van € 24.050 per hectare. De melkveehouder is van mening dat over de ontvangen vergoedingen geen inkomstenbelasting is verschuldigd. Daarnaast stelt hij dat ter zake van de inpandige schuur een waardedruk wegens zelfbewoning in aanmerking moet worden genomen.

Rechtbank Leeuwarden heeft in haar eerdere beslissing overwogen dat de ontvangen 'hectaretoeslag' (Regeling bedrijfsherinvestering en -beëindiging) het karakter draagt van een subsidie voor bedrijfsbeëindiging. Deze subsidie maakt geen onderdeel uit van de koopsom en de landbouwvrijstelling is om die reden hierop niet van toepassing. Ten aanzien van de vergoeding voor de verschuldigde inkomstenbelasting heeft de rechtbank overwogen dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat in casu sprake was van belastingschade in de zin van HR 7 januari 1970, BNB 1970/236.

Het hof neemt dit oordeel in appel over. De inpandige schuur kan naar het oordeel van het hof afzonderlijk worden gebruikt zodat geen reden is om een waardedruk wegens zelfbewoning toe te passen, zoals de rechtbank had gedaan. Het incidenteel hoger beroep wordt gegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Leeuwarden 16 januari 2009, 07/00147 HR 7 januari 1970, BNB 1970/236 rechtbank Leeuwarden 9 juli 2007, AWB 05/1854

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.