Home

Achtergrond 206 x bekeken

Basisbedrag voor co-vergisting omhoog

Het basisbedrag voor co-vergisting gaat omhoog. Vee­houders die dit jaar een plan in­dienen voor de bouw van een vergistingsinstallatie kunnen af­hankelijk van de benutting van restwarme rekenen op 15,2 tot 17,7 cent per kilowattuur.

Net als in 2008 bedraagt de sub­sidieduur twaalf maanden. Vorig jaar was in de Stimule­ringsregeling Duurzame Energie nog een basisbedrag van 12 cent opgenomen. Daarmee was het na­genoeg onmogelijk een rendabele installatie te bouwen, waardoor slechts een handjevol boeren een beroep deed op de regeling.Economieminister Maria van der Hoeven heeft daarom beslo­ten het bedrag voor de nieuwe openstelling, van april tot eind oktober, te verhogen.

Ook is er een nieuw element toegevoegd. Ondernemers krij­gen extra subsidie als zij investe­ren in de benutting van restwarm­te. Toch blijft het maximale basis­bedrag van 17,7 cent ver onder het advies van het Energie-onder­zoek Centrum Nederland. Dit bu­reau denkt dat minstens 20,1 cent nodig is voor een rendabele in­stallatie.

LTO is niet ontevreden. Volgens bestuurder Henk Brink zal dit be­sluit leiden tot nieuwe investerin­gen, zeker gezien de dalende prij­zen bij bouwbedrijven. Hij ver­moedt dat de bereidheid van LTO een klimaatconvenant met het ka­binet te tekenen een grote rol heeft gespeeld bij dit besluit van Van der Hoeven.”Wij hebben destijds onze nek uitgestoken en krijgen daar nu wat voor terug”, zegt hij.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.