Home

Achtergrond

Arbeidskosten zijn grote kostenpost bij glastuinders

Arbeidskosten vor­men met een aandeel van 29 pro­cent op de totale kosten een grote kostenpost voor glastuinders.

Ge­middeld staat dat gelijk aan een bedrag van 300.000 euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wage­ningen Universiteit.Het aandeel arbeidskosten in de totale kosten is sinds 2002 wel af­genomen, in 2002 was het aandeel nog 37 procent. De reden daarvan is niet dat de arbeidskosten zijn gedaald, maar dat de overige kos­ten zijn toegenomen. Vooral de gestegen prijs van kunstmest en energie zorgen ervoor dat de ove­rige kosten een groter aandeel vormen.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat van de arbeidskosten 30 tot 40 procent door de ondernemers zelf gemaakt worden. De rest gaat naar personeel. In 2002 was nog een groter deel van de arbeidskos­ten toe te schrijven aan de onder­nemer, inmiddels wordt er meer geld uitgegeven aan personeel.Dertig procent van de medewer­kers in de glastuinbouw werkt op vaste basis, de rest is los perso­neel. Aan dat losse personeel is 25 tot 30 procent van de arbeidskos­ten toe te schrijven.

In de sierteelt bedragen de ar­beidskosten gemiddeld 260.000 euro, een aandeel van 26 procent in de totale kosten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.