Home

Achtergrond

175.000 euro subsidie voor Dairy Valley

De Gedeputeerde Staten van Friesland stellen 175.000 euro subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling van het Noordelijk kenniscentrum Dairy Valley.

Dit maakte de provincie bekend.

Gedeputeerde Sjoerd Galema spreekt van blijvende kansen voor Dairy Valley als boegbeeld voor de sector. Dairy Valley is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, PTC+, Van Hall Larenstein en Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe van de Animal Sciences Group. De ambitie is om een internationaal toonaangevend kenniscentrum voor de melkveehouderij in Noord-Nederland te worden.

De samenwerkende partijen willen door kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties komen tot een nieuwe generatie melkveehouders. Een belangrijke uitdaging ligt op het terrein van schaalvergroting. Er liggen plannen tot 2015 over onder andere innovatieve stalsystemen en management van het toekomstige melkveebedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.