Home

Achtergrond

Wetenschappers adviseren over toekomst greenports

Het ministerie van LNV heeft een groep wetenschappers gevraagd haar te adviseren over de toekomst van de greenports in Nederland.

De adviesgroep, onder leiding van hoogleraar ruimtelijke economie Peter Nijkamp (VU), moet eind februari 2010 klaar zijn.

De andere leden van de groep zijn Karel Noordzij (TLN), Hugo Priemus (emeritus hoogleraar TU Delft), Ruud Huirne (directeur LEI) en Gert de Roo (hoogleraar rijksuniversiteit Groningen). Het advies moet vooruitkijken naar 2040, in samenhang met de Structuurvisie Randstad 2040 die het kabinet eerder heeft gepresenteerd.

Greenports zijn tuinbouwgebieden van nationaal belang en als zodanig omschreven in de Nota Ruimte. Nederland telt er vijf, waarvan vier in het Westen: Aalsmeer, de Bollenstreek, Boskoop (boomteelt), Westland en het tuinbouwgebied bij Venlo.

De Grontmij was in een onlangs verschenen rapport over de toekomst van de tuinbouw in West-Nederland weinig positief over de toekomstperspectieven van de Bollenstreek.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.