Home

Achtergrond

Werkloosheid stijgt minder snel dan gedacht

Nederland herstelt zich een stuk sneller van de economische crisis dan het Centraal Planbureau (CPB) tot nu toe had voorzien.

Dat heeft vooral gevolgen voor de werkloosheid, die minder snel oploopt. Ook de economische groei valt mee.

Het CPB verwacht dat de werkloosheid volgend jaar stijgt tot 6,5 procent van de beroepsbevolking, ofwel gemiddeld 510.000 personen. In juni voorspelde het Planbureau nog dat de werkloosheid in 2010 zou oplopen tot 9,5 procent, bij Prinsjesdag was dat al eens verlaagd naar 8 procent (615.000).

CPB-directeur Coen Teulings toonde zich vandaag "enigszins verrast door de gematigde ontwikkeling van de werkloosheid''. "Goed begrijpen hoe dat nou komt, doen we maar beperkt.'' Hij schrijft de meevaller onder meer toe aan de vergrijzing, de flexibele arbeidsmarkt, de inzet van deeltijd-WW en het snellere herstel van de economie.

De groei van de Nederlandse economie zal volgend jaar naar verwachting uitkomen op 1,5 procent. Ook dat is beter dan in de eerdere berekeningen van het CPB. Bij Prinsjesdag werd nog uitgegaan van nul-groei.

Het herstel komt vooral door een groei van de export, die profiteert van een aantrekkende wereldhandel. De consumptie en investeringen dragen nog weinig bij aan de Nederlandse economie. Teulings sprak daarom van ,,een bleek zonnetje.'' Dit jaar zal de economie nog wel met 4 procent krimpen.

Teulings waarschuwde dat de voorspellingen voor 2010 veel onzekerheden kennen. "Het herstel in 2010 is niet per se heel robuust. Het tempo van het herstel nu, dat kan niet lang aanhouden. Een deel van de ellende komt nog.''

De klap van de crisis dreunt nog wel duidelijk na in de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 5,8 procent van het bruto binnenlands product. Bij Prinsjesdag werd nog een tekort van 6,3 procent verwacht.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.