Home

Achtergrond

Wellicht zoogbex voor zoogkoeienhouders

De kans is groot dat zoogkoeienhouders vanaf volgend jaar gebruik kunnen maken van bedrijfsspecifieke excretie (zoogbex).

Dat meldt Ko Brooijmans, voorzitter van de LTO-vakgroep Rundvlees. De vakgroep pleit al jaren voor een oplossing voor het zogenoemde stikstofgat van zoogkoeienhouders. Brooijmans adviseert zoogkoeienhouders die van het systeem gebruik willen gaan maken vanaf 1 januari benodigde gegevens te verzamelen. De veehouders zouden deze maand hun kuilvoeders moeten laten bemonsteren op stikstof en fosfaat en daarnaast partijbepaling uitvoeren. De voorzitter hoopt dat het systeem in februari 2010 met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd.

Vooral grotere vleesveebedrijven met veel natuurgrond kunnen volgens Brooijmans hun voordeel met het systeem doen. Het doel is dat veehouders die op basis van de huidige forfaitaire excretienormen (stikstof en fosfaat) een ’papieren’ mestoverschot hebben, dit probleem verkleinen of zelfs kunnen oplossen.

Momenteel bekijkt de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet, die het ministerie van Landbouw moet adviseren, naar de resultaten van zeven voorbeeldbedrijven. Hier zijn het afgelopen jaar gegevens verzameld door een adviesbureau. De commissie zal mede op basis van deze gegevens het ministerie van Landbouw (LNV) adviseren over te hanteren uitgangspunten als volumebepaling, analyse van kuilvoerders en ruwvoeders, bemesting, beweiding en verloop van de veestapel.

Brooijmans lijkt vol vertrouwen. "We gaan er van uit dat het systeem er komt." Het ministerie heeft laten weten dat het het advies van de commissie nog afwacht en meldt ook dat het niet gaat om een erkende handreiking binnen de uitvoeringsregeling van de mestwet.

Of registreer je om te kunnen reageren.