Home

Achtergrond

Weinig handel koopmelk

Er is weinig aanbod in koopmelk, de meeste handel is voor dit jaar afgerond. Niet alleen het aanbod is minimaal, ook de vraag is niet hoog. De prijs voor koopmelk blijft gelijk, rond de 23 euro. De verwachting is dat de prijs voor koopmelk niet zal stijgen, maar ook zeker niet gaat dalen.
De melkaanvoer bij de melkfabrieken ligt hoger dan het landelijk quotum. De veehouders melken gestaag door en dit kan volgend jaar nog invloed hebben op de prijs van de leasemelk. Momenteel ligt de leaseprijs stabiel rond de 4,70 euro. Het lijkt erop dat de handel in leasemelk dit jaar later op gang komt.

prognose:

Stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.