Home

Achtergrond

Waterwet helpt bij klimaatbestendig Nederland

Het water speelt een grote rol bij de inrichting van Nederland. Met de nieuwe Waterwet die vandaag in werking is getreden, wil staatssecretaris Tineke Huizinga (Waterstaat) nog meer samenhang brengen tussen het waterbeleid en ruimtelijke ordening.

"Nederland staat door de klimaatverandering voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarom is het van belang dat de wetgeving die we daarvoor hebben wordt gemoderniseerd en de regeldruk wordt beperkt'', aldus Huizinga.

De nieuwe Waterwet is in lijn met de Europese eisen en er gaan acht bestaande wetten in op, waaronder de Wet op de Waterkering, de Gondwaterwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Het geeft de overheid, provincies, gemeenten en waterschappen de mogelijkheid tot integraal waterbeheer, bijvoorbeeld door te zorgen voor dat het water niet te ver oprukt, het water niet wordt vervuild en wateroverlast of juist tekort aan water wordt tegen gegaan, meldt het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De wet verplicht gemeenten en waterschappen bovendien hun taken en bevoegdheden over riolering en het zuiveren van water onderling af te stemmen en dat leidt volgens Huizinga tot lagere kosten voor burgers en bedrijven.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.