Home

Achtergrond

Waardering verpachte gronden in box 3 voor 2009

De belastingdienst heeft de waarderingsnormen voor verpachte gronden in box 3 voor het jaar 2009 vastgesteld.

De normen zijn een belangrijk hulpmiddel bij de aangifte inkomstenbelasting. In verreweg de meeste gevallen kunnen de gegeven normbedragen worden gehanteerd. Alleen in bijzondere situaties – bijvoorbeeld als er sprake is van warmliggende grond – moet de waarde op een andere manier bepaald worden.

In navolging van het Pachtprijzenbesluit 2009 worden vanaf waardepeildatum 31 december 2009 normwaarden gepubliceerd per landbouwgebied in plaats van per provincie.

De normen voor 2009 zijn als volgt vastgesteld.

Tabel 1 Normwaarde onverpachte gronden box 3

Provincie Normwaarde per ha 1 januari 2009
Groningen € 26.000
Friesland € 26.700
Drenthe € 22.800
Overijssel € 32.000
Gelderland € 35.300
Flevoland € 43.500
Utrecht € 43.300
Noord-Holland € 32.300
Zuid-Holland € 37.600
Zeeland € 32.100
Noord-Brabant € 38.400
Limburg € 31.800

NummerLandbouwgebied Normwaarde per ha
31 december 2009
1Bouwhoek en Hogeland€ 37.600
2Veenkoloniën en Oldambt€ 31.100
3Noordelijk weidegebied€ 32.500
4Oostelijk veehouderijgebied€ 40.100
5Centraal veehouderijgebied€ 47.700
6IJsselmeerpolders€ 59.800
7Westelijk Holland€ 44.500
8Waterland & NH Droogmakerijen€ 35.700
9Hollands/Utrecht weidegebied€ 34.400
10Rivierengebied€ 40.900
11Zuidwestelijk akkerbouwgebied€ 43.700
12Zuidwest Brabant€ 42.900
13Zuidelijk veehouderijgebied€ 45.600
14Zuid-Limburg€ 42.500

Tabel 2 Normwaarde verpachte gronden box 3

Soort pacht Percentage van waarde tabel 1
Niet eindig 50%
Eindig
Met een resterende looptijd tot 20 jaar 50%
met een resterende looptijd tot 19 jaar 52,50%
met een resterende looptijd tot 18 jaar 55%
met een resterende looptijd tot 17 jaar 57,50%
met een resterende looptijd tot 16 jaar 60%
met een resterende looptijd tot 15 jaar 62,50%
met een resterende looptijd tot 14 jaar 65%
met een resterende looptijd tot 13 jaar 67,50%
met een resterende looptijd tot 12 jaar 70%
met een resterende looptijd tot 11 jaar 72,50%
met een resterende looptijd tot 10 jaar 75%
met een resterende looptijd tot 9 jaar 77,50%
met een resterende looptijd tot 8 jaar 80%
met een resterende looptijd tot 7 jaar 82,50%
met een resterende looptijd tot 6 jaar 85%
met een resterende looptijd tot 5 jaar 87,50%
met een resterende looptijd tot 4 jaar 90%
met een resterende looptijd tot 3 jaar 92,50%
met een resterende looptijd tot 2 jaar 95%
met een resterende looptijd tot 1 jaar 97,50%

De cijfers met bijbehorende toelichting worden op korte termijn op www.belastingdienst.nl gepubliceerd.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.