Home

Achtergrond

WUR: Methaanuitstoot kan 5 procent minder

Melkveehouders kunnen de methaanuitstoot van hun koeien met maximaal 200.000 ton CO2-equivalenten verminderen door aanpassing van het rantsoen.

Dat meldt Ronald Zom van Wageningen Universiteit. Het gaat volgens de onderzoeker om zo’n 5 procent van de totale methaanuitstoot in de melkveehouderij.

De methaanuitstoot kan worden verminderd door het voeren van verder afgerijpt snijmais, dat een hoger zetmeelgehalte en een hogere pensbestendigheid van het zetmeel heeft. Volgens Zom moet gedacht worden aan een drogestofgehalte van zo'n 42 procent. De beschikbaarheid van steeds vroeger afrijpende mairassen biedt volgens Zom hiertoe de mogelijkheid. "Eind jaren 60, toen snijmais in Nederland zijn opmars maakte, werden nog droge-stofgehaltes van 28 procent geadviseerd, maar toen waren er nog niet voldoende vroegafrijpende maisrassen", aldus Zom.

Wageningen UR Livestock Research gaat onderzoeken hoe veehouders deze methode eventueel op hun bedrijf kunnen inpassen. De maatregel is volgens Wageningen simpel en kost weinig. Omdat de oogstadviezen niet verder gaan dan 35 procent drogestof wordt het langer afrijpen van mais nog weinig toegepast.

Daarnaast verwachten veehouders een lagere voeropname, slechtere verteerbaarheid en een lagere melkproductie met verder afgerijpte snijmais. De vrees dat de voederopname daalt bij een hoger droge-stofgehalte van de snijmais is volgens Zom gebaseerd op een beperkt aantal gegevens.

Tijdens de onderzoeken zal worden gekeken naar de effecten van het hogere aandeel (bestendig) zetmeel dat bij een hoger drogestofgehalte ontstaat. ”We kijken hierbij ook naar verlies van zetmeel op darmniveau”, vertelt Zom. Ook wordt door de veehouders gevreesd voor een grotere kans op broei in de snijmaiskuilen. "Mais met een hoger drogestofgehalte is minder goed vast te rijden", legt Zom uit. "Maar ook dit gaan we opnieuw bekijken."

Het onderzoek vindt plaats op de Waiboerhoeve in Lelystad en is inmiddels gestart.

Of registreer je om te kunnen reageren.