Home

Achtergrond 18 reacties

Volgens zuivelschap wil Brussel productiebeheersing

De Europese Commissie wil de zuivelsector een instrument voor productiebeheersing in handen geven. Dat is de voorzichtige conclusie van het Productschap Zuivel.

"Binnen de Commissie bestaat het idee een wettelijk kader te scheppen voor het sluiten van contracten tussen melkveehouders en verwerkers", staat in een notitie die het productschap bij de vergaderstukken heeft gevoegd voor de openbare bestuursvergadering 5 januari aanstaande.

Daarin schetst het productschap de werkzaamheden van de zgn. High Level Group. Deze groep van hoge ambtenaren van de Commissie en de lidstaten is op zoek naar mogelijkheden om de aanvoer van melk te beheersen om zo sterke prijsschommelingen in te dammen.

Na een inventarisatie in de lidstaten is gebleken dat 86 procent van de Europese melk wordt geleverd via coöperaties of contracten met private ondernemingen. In deze contracten liggen hoeveelheden en prijzen niet vast. Een voorlopige conclusie van de Europese Commissie is volgens PZ dat dit contractsysteem te weinig bijdraagt aan beperking van prijsschommelingen. In juni 2010 wordt het rapport van de ambtelijke werkgroep verwacht.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Realist

  Het is heel simpel, ieder bedrijf heeft zijn eigen kostprijs. Maar als je moet uitbreiden kom je er wel achter waar het probleem zit. Probeer een nieuwe stal moet bouwen en daarbij nog grond aankopen, tel je kostprijs dan maar eens uit. Het is dom naar elkaar te wijzen. Reken maar is eerst goed!! Kijk dan maar eens naar de kosten van melkveehouders in het buitenland, waar de grond voor het oprapen ligt. Reken en reken, dan kom je tot de conclussie dat je bij en lage melkprijs voor en hongerloontje moet werken. En je slaaf bent van de banken! Ik denk dat productie beheersing van het grootste belang is voor een sosiaal leven. Ik denk dat de leden van de NMV en DDB kunnen rekenen en goed weten waar ze over praten. Als het quotum eraf gaat zijn de ondernemers in de melkveehouderij, die goed boer zijn in het buitenland, niet bij te benen. Schaalgrote, veel grond, veel voer, geen mest probleem!!! Dit is in Nederland het grote probleem, opbrengsten blijven achter, kosten vliegen omhoog, banken niet thuis! Helaas zorgwekkend, maar als de melkprijs niet mee groeit is het voor Nederland zeer moeilijk. De meeste melkveehouders hebben een redelijk melkquotum. Daar kunnen de meeste nog een tijdje mee vooruit. Gaat het eraf dan is het ook kapitaals vernietiging. Het uitbreiden is toch al veel te duur, dit maakt het quotum dan niet meer uit! Je kunt wel makkelijker stoppen en zelfs nog beter in het buitenland verdergaan!

 • no-profile-image

  veehouder

  Dit zijn goede berichten. Hopenlijk kunnen we als boeren volgend jaar een beetje voor onze arbeid betaald worden.
  Iedereen een redelijk melkprijsjaar toegewenst. Wie aan de volumeknop draait, bepaalt de prijs.

 • no-profile-image

  Frits

  Ja ja Willem , gelukkig zijn er ook onbetrouwbare ambtenaren

 • no-profile-image

  Chocolademelk

  Er is een konijn uit de hoed in de maak in de Europese Unie. Zal het als 2 druppels water gaan lijken op het Canadese melkprijssysteem?
  Het is toch raar hoe de melkveehouders in de EU-landen in de watten worden gelegd in vergelijking met de andere landbouwsectoren. Nederland wil daar niet aan mee doen. De Nederlandse politiek is meer een handelspolitiek: Hoe kan ik in het gevlei komen en blijven bij de USA. En wat krijgen we van de USA terug voor de hand- en spandiensten. Zoiets als collaboreren in vredestijd. Er vanuit gaande dat wij als handelsnatie meer kunnen verdienen met handel zonder grenzen dan met werken. Zo versjacheren wij onze industrie en als het moet ook de Nederlandse landbouw. Daar zitten ze in Den Haag niet mee.
  Maar wat nu? Nederland wil geen ondersteuning van de melkveehouders. Zelfs de € 300 miljoen zouden ze vanuit Den Haag liever niet rechtstreeks aan de melkveehouders willen uitkeren. Maar dat Haagse feestje gaat niet door. Het moet rechtstreeks naar de melkveehouder.
  Zonder Nederland zijn 22 EU-landen aan het bekijken hoe ze de melkveehouders nog een stel pampers cadeau kan doen als pleister op de wonden van de kredietcrisis. Ja, ze willen de melkveehouders pamperen zoals Nederland de managers van de financials ook willen pamperen, zoals Balkenende voorstelt. Nee, geen extra belasting heffen op de hoge inkomens. Ook niet over de bonussen van de financial medewerkers.
  Tja, en zo blijft de grootste oplichtingstruc van de financials ooit, onbestraft: Je verkoopt obligaties van Lehman Brothers, zonder te kijken naar de risico's van deze obligaties, aan je klanten. Je ontvangt over de omzet een enorme provisie oftewel bonus, en nadien wordt je niet vervolgd wegens verkoop van een inferieur beleggingsprodukt, waarvan je de risico's volgens de richtlijnen niet heb uitgelegd aan de klant. Kortom: je ontvangt een enorme bonus terwijl jouw bank failliet gaat ( en dat wordt ternauwernood door Bos met € miljarden voorkomen )en jij niet gekort wordt op de bonus, omdat het in de arbeidsovereenkomst staat. Dan wil Balkenende deze mensen ook nog vrij uit laten gaan en geen extra belasting heffen op de salarissen én bonussen in de financiële sector. Nee, hier geldt niet de vervuiler betaald. Nee, we gaan deze mensen pamperen.
  En de geitenhouder met Q-koorts geiten sturen we met de kerst een kerstkaart en met de jaarwisseling een fooi.
  En met februari 2010 krijgen de melkveehouders te horen hoeveel geld (van de € 300 miljoen) ze van de EU krijgen. En voor 2015 horen wij hoeveel pakken pampers er uit de EU-landbouwpolitiek nog komen in de richting van de melkveehouderij.
  Nu denk ik dat de melkveehouders er veel harder voor werken dan de financials en er per arbeidsplek veel meer vermogen in moeten steken dan de medewerkers van de financials. Maar dat kan natuurlijk vanuit EU en vanuit Haags standpunt niet de maatstaf of maatlat zijn waarop inkomenspolitiek bedreven moet worden.
  Nee, nee, mijn studiegenoten zullen het goed hebben is het devies in het topmanagement van Nederland. Waar ze ook werkzaam zijn de Balkenende norm is een beschimmelde norm voor de vrinden. En ze hebben zoveel invloed via het CDA en specifiek Balkenende himself dat een hogere belastingspercentage voor loontrekkenden bij de financials en andere niet landbouwsectoren wel een leuke rode gedachte is(boven Balkenende norm 60 % of meer inkomstenbelasting heffen), maar niet heus. En zo ontlopen de ratten bij de financials in Nederland hun straf. En gaat de gasprijs niet omlaag en de electriciteitsprijs wel. Dag glastuinders, dag geitenhouders. De pampers gaan ook de komende jaren naar de melkveehouders. Hoe dat gaat geschieden? Het konijn zal daarvoor uit de hoed moeten springen.

 • no-profile-image

  willem

  Ja Durk, het is dweilen met de kraan open, want als de produktie rechten net zo duur worden als nu de quota, word er nog niets verdiend. Zou de melkprijs boven de 40 cent komen, dan word het toch massaal buiten europa ingevoerd en blijven wij nog met onze melk zitten.

 • no-profile-image

  Stadsboer

  Uit de studie "Anders melken" van de Rabobank blijkt dat de nederlandse melkveehouder het helemaal nog niet zo gek doet wat kostprijs betreft. De landen waar afgelopen zomer veel protesten waren tegen de lage melkprijs / quotumverruiming / -afschaffing hebben het qua kostprijs een stuk lastiger. De Rabo-man durfde dan ook heel voorzichtig de stelling aan dat veehouders met een lage kostprijs geen lid zijn van de NMV / DDB!

 • no-profile-image

  Han

  In mijn ogen kan deze voorgestelde regeling ook door de fabrieken worden uitgevoerd zonder TOPambtenaren. Als deze heren denken de zuivel te steunen en de prijs te reguleren door fabrieks QUOTUM zal er toch een import maatregel naast moeten liggen. Deze lieve ambtenaren zien dat huidige quotum weg voor hen betekent baan weg, dus iets nieuws bedacht wat er al is, nl. quotering alleen niet per bedrijf maar per fabriek of lidstaat what ever.
  Als de oplossing is Hoeveelheid en Prijs vast leggen in Brussel in de ivoren toren. Graag. Maar dan ook maar meteen voor de aardappelen, uien, wortelen en klapstuk, granen, tomaten, tulpen en de hele ratteplan. is de voedsel en bloemen voorziening perfect geregeld tegen een aantrekkelijke prijs voor de consument. Kennen we dit systeem van centrale planning niet ergens van?? is dit toen niet overduidlijk uit de klauw gelopen na 80 jaar in de rij staan??
  Naar mijn idee kunnen boeren en verwerkers beter zelf dit soort zaken ter hand nemen en hooguit de politiek vragen om te faciliteren. Stel bv. een bodem prijs in daar onder wordt niet verkocht maar vernieitgd, OUDE VEILING KLOK. Heeft goede diensten bewezen totdat de verkoopmanagers van Greenery en haar collega's dachten het beter te kunnen. Vanaf dat moment gingen de prijzen berg afwaards. Zie art AGD 23 dec 2009 over oud commissionair Jan de Laat.
  Hoe meer macht de boeren geven aan de Bureaucraten, hoe meer de boer verwordt tot uitvoerder / werkslaaf. Maar wel risico dragend. Dit geldt niet voor zijn "opdrachtgever" de BUREAUCRAAT.

 • no-profile-image

  durk ût

  En het nieuwste produktierecht weer schreeuwend duur.
  Laat de melkproduktierechten maar mooi vrij, nog liever per 1-4-2010 dan in 2015.

 • no-profile-image

  Veehouder

  U raad het al. weet je waar het probleem zit? Nederland produceert zelf boven het toe gestane quotum. Het heeft wel meer oorzaken dat ze dit doen. Maar Nederland kan nooit de kostrijs halen die de meeste andere landen halen. Het betekent voor velen toch al einde oefening, binnen korte of langer termijn. Helaas werkt de omgeving en overheid hier hard aan mee!

 • no-profile-image

  willem

  Dat is wel heel wat anders dan afgesproken is. Zo zie je maar hoe onbetrouwbaar amtenaren zijn.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Prijsbeheersing in de toekomst zullen ze bedoelen. Als de zuivelverwerkers aan de kraan kunnen gaan draaien, dan is het structureel peentjes zweten en armoede lijden. De enigen die voordeel hebben is de rest van de keten, maar niet de melkveehouder. De zuivelfabrieken hebben zich al jaren beconcurreerd over de ruggen van de boer. Zelfs het dumpen van melk op de spotmarkt om hier het prijspeil omlaag te brengen is hen niet onbekend. Degenen die geloven dat productiebeheersing zorgt voor structureel hogere prijzen, gelooft in sprookjes. En al zou de prijs omhoog gaan, dat is het precies zoals Willem zegt. De overblijvende boeren worden uitgemolken tot de laatste drup.

 • no-profile-image

  Hans

  Allemaal heel mooi wat jullie schrijven en is ook allemaal waar, maar in Canada kan het systeem alleen maar bestaan omdat ze de markt hebben af gesloten dus geen import en geen export. of bijv. 5% exporteren dan ook 5% importeren. Dan denk ik dat het voor de NL veehouderij het interessantst is dat er binnen die afgesloten markt geen quotasysteem gaat bestaan. Anders kun je er donder opzeggen dat in de toekomst de andere EU landen in ieder geval hun eigen consumptie zelf willen produceren. En dan is er voor 2/3 van de NL melk geen plek

 • no-profile-image

  u

  Veehouder Nederland, Dat de kostprijs te hoog is dat ligt voor een groot gedeelte aan de melkveehouders zelf u zegt zelf al dat Nederland boven het nationaal quotum melkt dit betekent dat je superheffing moet gaan betalen wat kostprijs verhogend is maar ook te dure productierechten en wat te denken van het machinepark dus om nou vlug de overheid en de omgeving de schuld te geven is wat kort door de bocht

 • no-profile-image

  HJ Olde Rechterschot

  GOED NIEUWS
  Hebben de acties van de DDB/NMV toch resultaat gehad.
  Vele actieve melkveehouders zal dit als muziek in de oren klinken, MOOI WERK EN EEN GOED INKOMEN>
  Samen zorgen dat we SJS nu kort houden.

 • no-profile-image

  Henk

  86% van de Europese melk wordt geleverd via coöperaties of contracten met private ondernemingen. dus 14% is vrij. Als coöperaties en private ondernemingen de produktie gaan beperken kan 86% 40% worden en14% 60% en hebben coöperaties geen werk meer.

 • no-profile-image

  Han

  Henk W leuke berekening maar wie verwerkt de vrije melk? IK neem aan de fabrieken die ook boeren melk op levering contracten verwerken. Gaan we de fabrieken dus quoteren dan moeten ze de melk contracteren, er zal geen vrije melk bestaan. Hooguit zwarte melk die buiten alle controle, dus ook fiscale, om gaat. Lijkt me niet erg aannemelijk dat melk zo duur wordt dat illigale productie aantrekkelijk wordt.

 • no-profile-image

  u

  Veehouder Nederland U praat over productiebeperking alleen gaat uw stelling wel helemaal mank als men weet dat er maar 3 landen van de hele E.E.G. over hun nationale melkquota melken en u raad het al inderdaad Nederland is er 1 van

 • no-profile-image

  Veehouder

  Productie beheersing is van levensbelang!Fabrieksquotum is zeer slecht , zij gebruiken de boeren! De boeren moeten zelf het volume kunnen regelen, zodat er een redelijke opbrengstprijs gegarandeerd is. Daar zijn alle aanverwante bedrijven ook mee gediend. Wel moet men het quotum betaalbaar houden! Gebeurd dit niet is het onverantwoord en zullen de boeren allen stoppen!!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.