Home

Achtergrond 2 reacties

Vervolgschade: wie betaalt?

De overheid is te traag geweest rondom Q-koorts. de boer mag niet de dupe worden.

Drachtige geiten worden geruimd. Op bedrijven waar is gevaccineerd hangt het nog af van een test op Q-koorts. Op niet gevaccineerde bedrijven gaan alle drachtige geiten richting slachthuis. Deze beslissing viel na een tumultueuze week rondom Q-koorts.

De eerste belangrijke vraag is: hebben de ministeries van VWS en LNV te traag gehandeld? Het antwoord daarop is ja. Het advies van het RIVM vorige week, op basis waarvan is besloten tot het ruimen van drachtige dieren, had een jaar eerder ook gegeven kunnen worden. Ook toen was helder dat er een duidelijk verband bestond tussen bedrijven besmet met Q-koorts en het aantal humane ziektegevallen in de omgeving. En ook toen had het RIVM kunnen concluderen dat snelle ruiming het meest effectief zou zijn om de uitstoot van de bacteriën die Q-koorts veroorzaken in te dammen. Het enige verschil is dat de teller van het aantal mensen met Q-koorts toen lager stond dan nu. En dat in 2008 de hoop nog gevestigd was op vaccineren. Maar ook nu wordt niet gewacht op het effect van vaccineren van geiten op vermindering van het aantal humane ziektegevallen.


De tweede vraag is: wie betaalt de vervolgschade op de getroffen bedrijven? Dat de waarde van de dieren die worden geslacht door de overheid wordt vergoed is prima. Maar zonder geiten geen melk en zonder melk geen inkomsten. De ministeries stellen dat de sector zelf maar op moet draaien voor de vervolgschade. Dat is unfair! Als wordt besloten tot snelle ruiming uit het oogpunt van volksgezondheid kan het niet zo zijn dat de landbouwsector opdraait voor de gevolgen van een ziekte waar ze zelf niets aan kan doen. Prima dat LTO zo snel positief reageerde op het besluit te ruimen. Maar de belangenorganisatie staat nu wel voor de krachtproef om ook vervolgschade vergoed te krijgen. Want bij andere dierziekten als MKZ, BSE en vogelgriep is dat nooit gebeurd.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik heb mijn twijfels over het indammen van een bacterie met een entprogramma. Dieren worden niet meer ziek, maar voorkomt men dan ook de ontwikkeling van de bacterie? Het is geen voorbijtrekkend virus. Schadevergoeding? Het ligt in de lijn der verwachting dat de opbrengst van geitenmelk hoger wordt. Waarom geen onderling solidariteitsfonds uit die extra opbrengsten waarmee collega's geholpen kunnen worden. Je kunt immers zelf het volgende slachtoffer zijn.

 • no-profile-image

  m.f.de jong

  Q koorts is een bacterieele besmetting, die goed met antibiotica is te bestrijden. Een tijdelijke behandeling van (hoog) drachtige geiten, schapen,runderen kan verhoogde uitscheiding bij de geboorte voorkomen. Dit is oa te bereiken door het behandelen van drachtige dieren gedurende de laatste weken van de dracht met voldoende hoogen voldoende lang gedoseerde antibiotica bijv doxycicline. (geen trimetoprimsulfa,s)
  Door een goede behandeling zijn baarmoeder,vruchtvliezen,vruchtwater,vrucht en de melk weer vrij van deze bacterie te krigen. Heb dit senario in de bestrijding gemist. De reden zijn mij onbekend. Mogelijk weet u of de lezers hierop een goed antwoord?

Of registreer je om te kunnen reageren.