Home

Achtergrond

Uitgaven verpleging en verzorging stijgen

De uitgaven aan verpleging en verzorging stijgen tot 2030 jaarlijks met 3,4 procent. Oorzaak van die stijging is onder meer het gevolg van stijgende prijzen en meer behoefte aan zorg.

Dat is de verwachting van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), zo staat in de publicatie 'Vergrijzing, verpleging en verzorging' die vandaag verschijnt. "Het gebruik van zorg stijgt minder snel dan op basis van de vergrijzing kon worden verwacht, omdat de ouderen van de toekomst gezonder en hoger opgeleid zijn dan de ouderen van nu'', stellen de onderzoekers.

Bijna 10 miljard euro werd in 2005 betaald aan de collectieve uitgaven aan verpleging en verzorging. Dat is exclusief uitgaven voor persoonsgebonden budgetten en kapitaallasten. De sector verpleging en verzorging is een van de belangrijkste onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bijna 600.000 mensen maakten in 2005 gebruik van zogenoemde collectieve verpleging en verzorging. Twee derde daarvan krijgt een vorm van thuiszorg en een derde woont in een verpleeg- of verzorgingshuis. Het aantal mensen dat gebruik maakt van deze zorg stijgt naar verwachting met 1,2 procent per jaar. Dat komt door de bevolkingsgroei van 4 procent en de toename van het aantal ouderen (1,2 procent per jaar).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.