Home

Achtergrond 26 reacties

Thieme tegen massaal doden gezonde geiten

Ga niet over tot de ruiming van gezonde, drachtige geiten. Die oproep deed de Partij voor de Dieren (PvdD) vandaag aan het kabinet.

De partij zamelt op internet handtekeningen in 'tegen de massale doding van gezonde geiten en schapen'. De ministers Gerda Verburg (LNV) en Ab Klink (Volksgezondheid) maken aan het einde van de middag bekend hoe ze de Q-koortsepidemie gaan bestrijden. Deskundigen adviseerden maandag om alle zwangere schapen en geiten op een besmet bedrijf te doden om de bacterie die vrijkomt bij miskramen van de dieren, uit te bannen.

Het kabinet is tot nu toe nalatig geweest, vindt Kamerlid Marianne Thieme, die denkt dat de beesten ook best afzonderlijk kunnen worden getest op aanwezigheid van de bacterie. "Het ruimen van gezonde dieren is niet nodig om de volksgezondheid te beschermen en is ethisch onaanvaardbaar. Wanneer hiertoe wordt overgegaan zal dit ingegeven zijn door economische motieven: er hoeft dan immers niet onderzocht te worden welke dieren wel en niet besmet zijn.''

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Als de Dierenartsen zeggen dat het niet nodig is!!!!!..... Waarom moeten de Ministers van LNV en Volksgezondheid zo Dieronvriendelijk te werk gaan ????? Het spijt mij zeer!!!... Hier heb ik geen begrip voor!!!... IK VIND HET AFSCHUWELIJK !!!!!.....

 • no-profile-image

  spotvogel

  Anti Jacht, ik was er even een paar dagen tussenuit naar Midden- en Zuidoost Europa en pikte daar wat op over wilde zwijnen dat ik elders heb uiteengezet. Ik ben het helemaal met je eens dat dit afgrijselijke, inhumane en absoluut normloze CDA de ergste gesel is die onze natuur en fauna kon overkomen. Al tijden geleden zette ik een glasharde waarheid over de ondeugdelijkheid van Gerda Verburg bij het profiel van deze minister in de agri-top 10 van 2009, te vinden elders op deze webpage. Lees en huiver! En dan te bedenken dat de zwanendrifthouder in kwestie dieren mishandelt en dat hij vorig jaar langdurig op kosten van de belastingbetaler politie "bewaking" kreeg. Omdat men dacht dat de PvdD het op hem gemunt had! Nota bene een keurige politieke organisatie die deel uitmaakt van het parlement! Ik deed er undercover-research en werd door de politie aangehouden. Die niets anders kon doen dan vaststellen dat er mij niets ten laste te leggen viel. Ik doe binnenkort nog wel eens een boekje open over hetgeen ik daar te weten ben gekomen. Dat gaat vér! Want het Groene Hart is een erg onfris stukje Nederland! Vooral rond Nieuwerbrug en Bodegraven.

 • no-profile-image

  gj

  Herkauwer, je hebt gelijk voor voor wat betreft de afdwalingen van anti jacht.
  Maar ja, het is 2009 en tijden geleden zaten zo'n persoon gewoon in een inrichting ipv achter de pc.
  Je suggestie over het uitzoeken van oorzaken van alle epidemische ziekten van de laatste jaren is zo gek nog niet.
  Ik heb zo langzamerhand het idee dat de diergeneesmiddelen industrie, de wereld is immers door en door rot, achter de verspreiding van de ziekten zit.
  En bewust de ziektes los laat.
  Zie ook Pirbright in 2007, mkz. En dat konden ze nog als ongelukje verdoezelen.

 • no-profile-image

  dier

  Natuurlijk heeft ze in dit geval gelijk. Dit is zinloos. En hoe doen we het volgend jaar? Geen geiten laten lammeren?? Of de mest verbranden? Kortetermijnvisie om zichzelf in te dekken.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Goh, wat is het rustig in dit forum. Iedereen is zeker geruimd uit de Food Vally?

 • no-profile-image

  anti

  @ GJ Noord Nederland. Jammer dat U niet goed op de hoogte bent van het vergunningstelsel voor het bejagen van reewild. Van 1 januari tot 15 maart mogen in ons land reegeiten en reekalveren worden afgeschoten. Dit gebeurt ook op grote schaal. U kunt hier informatie voor opvragen bij de KNJV en NOJG, alsmede bij de Provincie. Maar...in deze genoemde tijd zijn alle reegeiten drachtig. geen enkele uitgezonderd. In de reegeit bevindt zich een springlevend embryo. k heb jaren geinfiltreerd in de jacht. Van de jacht in ons land weet ik alles en bestempel dit gebeuren als ernstig natuurcrimineel. Het CDA is verantwoordelijk voor deze embryo-jacht. Jagers hebben geen enkele moeite om drachtige reegeiten af te schieten. Voor hen telt slechts het genot van het schot. Het CDA ondersteunt dit afschieten. Onbegrijpelijk is dat als je het continue hebt over normen en waarden. Dus beste GJ, het is 100% waar dat jagers, zonder mededogen drachtige reegeiten schieten en dus ook geiten schieten die nog gedeeltelijk zorgen voor de kalveren, die ruim een half jaar oud zijn, ook die worden in deze periode geschoten. De bokken worden geschoten vanaf 1 mei tot 15 september. Juist, omdat ze dan een prachtig gewei op hebben, de zgn jagerstrofee. Jacht is een natuurcriminele daad. Dit CDA ondersteunt alles wat met doden te maken heeft, tot op de kinderboerderijen toe. Verzet U tegen verdere jacht in dit land. Verzet U dus tegen het CDA, met de C van Corruptie. Niet 1 letter is gelogen van wat ik hier heb neergeschreven. Graag Uw reactie

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Niks van aantrekken Anti Jacht. Hoe harder ze jou voor leugenaar uitmaken, des te duidelijker wordt het dat hun knickerbockers zich beginnen te vullen. Er moet een moment komen dat burgerij, politiek en bestuur die liegende en bedriegende faunamoordbende niet langer zullen dulden. En het zou niet verkeerd zijn als de Prins daarbij eindelijk eens een keer een positief voortouw zou nemen!

 • no-profile-image

  spotvogel

  BESTE ANTI JACHT, alles wat jij hieronder over de jacht op reegeiten en reebokken hebt geschreven klopt tot op het laatste leesteken! Er is feitelijk geen gebied in ons land waar heden ten dage nog sprake is van een ecologisch gezonde reeënpopulatie. Ieder dier wordt letterlijk vanaf de geboorte via het Swarovski-telescoopvizier gevolgd door jagers die al bij de bevruchting vingeroefenend toekijken en vanaf dat moment nat dromen van de kortstondige sensatie bij het doden van een drachtige geit. Daarom zijn er ook zo abominabel weinig reeën in ons cultuurland. Dat is over de grens wel even anders. Een tijdje geleden telde ik er in één gebied langs de Oder in Oost-Duitsland maar liefst 187 vanaf één punt. Zoveel zijn er nog niet in ons hele grote rivierengebied! Maar desondanks vindt iedere hobbymatige 'faunabeheerder' dat hij ieder jaar minstens één ree mag 'oogsten'. En we hebben méér dan 20.000 van die gevaarlijk gestoorden in dit land! BESTE MENSENHATER, je hebt wel goede ideeën, maar om nou meteen iedereen te haten gaat mij wat erg vér. Je kunt beslist een goede inbreng leveren in dit forum en met een gezonde portie weerzin tegen waardeloze hobbyjagers en normloze CDA-onbenullen gaat dat zéker lukken. Welkom!

 • no-profile-image

  hanneke

  Ik heb hier in de buurt driekeer grote ruimingen meegemaakt: varkens, koeien en kippen! En ik geloof je op jouw woord, Spotvogel.

 • no-profile-image

  anti

  Verburg: CDA, met de C van Corrupt. Dat moet voorop staan. Volgens mij leeft deze partij al enkele jaren met het regeren via de dood. Nooit meer ruimen, klonk het in verkiezingstijd. Los daarvan: zwijnen op de Veluwe moeten dood van deze a-sociale partij, hazen mogen ongelimiteerd worden afgeknald van deze partij, ondanks een sterke teruguitgang. Vossen moeten weer geexecuteerd worden van deze partij, ondanks de eerder weloverwogen FF-wet. Reeen mogen van deze parij nog steeds worden geteld door jagers zelf, om daarna te worden afgeschoten, zelfs van 1 januari tot 15 maart, waarin alle reegeiten DRACHTIG zijn, gezond zijn, geen Q koorts verspreiden. Dit CDA neemt geen maatregelen als in de Peel door jagers wilde zwijnen worden uitgezet, om ze daarna te kunnen afschieten. Dit CDA staat nog steeds de plezierjacht in ons land toe, zelfs voor het Koninklijk Huis. Dit CDA regeert blijkbaar met de macht van de dood. Verburg wil alles ruimen wat niet op haar pad past. Zelfs de dierenartsen zeggen nu dat het hen in groot gewetensbezwaar brengt. "Niks mee te maken", kreunt Gerda. "Ruimen". Ik zou zo nog wel enige tijd kunnen doorgaan, maar dit is nu wel voldoende. Wat ik me wel afvraag, als ik dit zo overdenk, is het volgende: "Zou homo-sexualiteit dan toch een ziekte zijn???" Gerda: aub, ga heen uit de politiek!!!!

 • no-profile-image

  jasper

  Ze moeten met hun vuile LNV en LTOklauwen van onze geiten afblijven. Stelletje smeerlappen die ziekten uitzaaien en verspreiden voor de eigen portemonnee. En altijd weer hier in de vallei! Ik wou dat Wageningen écht allenig maar in Suriname lag!

 • no-profile-image

  spotvogel

  "Basic Instinct", beste Anti Jacht! Die CDA-heidenen geloven immers in sprookjes en dus gedragen zij zich nog als Kain, die al meteen zijn broertje op tableau bracht! Met behulp van een stuk hout en zonder tussenkomst van DorHOUT Mees! Ik had het interessant gevonden als in dat verhaal Abel per abuis een zusje zou zijn geweest........!

 • no-profile-image

  spotvogel

  GJ, eigenlijk horen lieden die voor hun lol drachtige reegeiten afknallen in een inrichting. En zeker niet een criticus als Anti Jacht. Maar dit terzijde. Ik denk bij die veterinaire uitbraken niet in eerste instantie aan de diergeneesmiddelenindustrie, al komen we uiteindelijk wél in de farmaceutische afzetmarktsoeza terecht. En dan gaat het wél om érg veel geld!! Ik heb uit eigen waarneming getraceerd dat de Varkenspest in 1997 zeer waarschijnlijk een gevolg was van mesttransporten vanuit de omgeving van Venhorst naar onder andere de Friedlaender Grosse Wiesen in NO Duitsland, waar Wilde Zwijnenpest heerstte. In gezelschap van drie getuigen heb ik daar een tankauto van firma Kustjens uit Milsbeek een Mariënwerdse maisakker op zien rijden en mest zien lossen in een mestcontainer. Daarna reed die wagen via de Bundesstrasse weer weg. Ongereinigd! Op dat perceel stonden waarschuwingsborden voor zowel wilde zwijnenpest als Tollwood bij de vos! De uitbraak bij Venhorst kwam beleidsmatig als geroepen want LNV werd juist geconfronteerd met de noodzaak tot drastische sanering vanwege de talloze 2 ha bedrijfjes, met één stal en daaromheen mais om de stront op uit te rijden. Een erfenis van het rampzalige Braks-beleid! Miraculeus kwam dus die uitbraak te hulp om stevig op te ruimen onder die kleine krabbelaars. Dat zette volgens mij de toon voor de pluimveeruimingen in 2003! Veel meer hierover in de al meermalen genoemde dossiers "De Pestvogels van Veerman" en "Wachten op de Pandemie!"

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hé Spotvogel je vergeet nog wat. Waar werd in 2001 voor het eerst Mkz vastgesteld? In Kootwijkerbroek! En waar brak eind februari 2003 Vogelgriep uit? In Scherpenzeel! Een krappe steenworp vanaf Kootwijkerbroek! Waar bevindt zich het crisiscentrum van LNV? In Stroe, bij Kootwijk!
  En waar werd in 2006 het eerste geval van Blauwtong geconstateerd? In Kerkrade. En laat daar nou de AID gehuisvest zijn!

 • no-profile-image

  r,veenstra

  Goed zo marianne thieme we staan achter je.

 • no-profile-image

  wandelaar

  Pas maar op Wipstaart, want straks zet Verburg die hele vallei vol met blauwe borden. Je zult meemaken hoeveel bedrijven er daar nu weer weggesaneerd gaan worden. Net als in Brabant!

 • no-profile-image

  Anti Anti jacht

  Houd je bek anti jacht, leugenaar!

 • no-profile-image

  mensenhater

  Teveel everzijnen ,herten,ganzen
  Het geeft alleen maar overlast
  Everzwijntjes die je tuin mollen ,herten door je voorruit en een miljoen ganzen die het grasland van de koeien doen opeten.
  Doe eens vertellen dat die dieren braaf moeten zijn.
  Ze zullen best wel luisteren want ze staan toch op gelijke hoogte met de mens.
  Dan hebben we die rotjagers ook niet nodig en dan hoeft het CDA ook niet zo corrupt te zijn.
  Beter nog zorg voor evenwicht , importeer wat roedels wolven , hyena,s en leeuwen en sterelieseer elke vrouw na haar tweede kind.
  En we leven in goede harmonie met de natuur.
  Dit was mijn reactie , mag ik nu lid worden van jullie vriendenclub op dit forum

  En anders

 • no-profile-image

  herkauwer

  Gert, je lult weer uit je nekharen. Die herten lopen niet bij Amsterdam maar in de Kennemerduinen, die van de Amsterdamse Duinwaterleiding zijn. Maar dat snapt een boer van de Hondsrug natuurlijk niet! En Marianne heeft alle gelijk aan haar kant. Hoe kan zelfs maar één veehouder begrip hebben voor zulk een zinloos beestachtig beleid dat letterlijk gaat over de ruggen van mens en dier!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er wordt nu wel wat erg ver afgedwaald in dit forum. Het gaat hier niet over de jacht op de reegeit, maar op de door twee CDA-ministers beraamde nutteloze moordaanslag op duizenden gehouden melkgeiten. Niet omdat zulks noodzakelijk is, want de dieren kunnen heel goed gevaccineerd worden en dat had ook allang gebeurd behoren te zijn. Nee: LNV (lees: het CDA) is al vele jaren in touw om ruim baan te maken voor een geoptimaliseerd industrieel platteland en daarbij zitten die geitenhoudende agrariërs lelijk in de weg. Dit is er de ware reden van dat alles loopt zoals het nu loopt en er letterlijk Russische Roulette wordt gespeeld met de Volksgezondheid. Ab Klink zal wel niet beseffen in welk wespennest hij zich bevindt. Verburg werd destijds in de grupstal geworpen dus kent de mores. En de Kamer? Ach die dames en heren zijn druk aan het bijklussen en nemen zélfs nu Marianne Thieme nog altijd niet aux serieux! Terwijl er alle reden is om een diepgaand parlementair onderzoek in te stellen. Niet alleen naar de Q-koorts, maar naar de ware achtergronden en het verloop van alle epidemische veeziekten die sinds 7 januari 1997 in ons land geheerst hebben! Want daar hebben wij tenslotte een parlement voor!

 • no-profile-image

  ANTI

  Om 18.24 heeft men mij leugenaar genoemd en moet ik mijn bek houden. Dat wil ik ook best doen, zij het dat ik mijn mond houd. Dit voorop gesteld. Jammer dat dit ito-figuur, hoogstwaarschijnlijk jager en CDA-prominenet, niet de reden aangeeft. Dan had ik dit geweten. Hopelijk doet hij dat alsnog. Tav de bejaging van reewild klopt mijn relaas tot op de laatste regel. Het is HELAAS zo dat de Nederlandse inwoner niet op de hoogte is of mag zijn van het CDA, (met de C van Corrupt) dat dergelijke walgelijke praktijken plaatsvinden. Wie executeert nu drachtig reewild??? Dan is er iets gigantisch mis in je hoofd. Zoals ik al in andere forums naar voren heb gebracht: ons land is op dit moment een bestuurlijke chaos, zeker olv dit CDA, waar de meest intelligenten slechts een instinct bezitten.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Inderdaad herkauwer, daarom heb ik in De Pestvogels van Veerman ook geschreven over een AMBTELIJK GELEID EN DIGITAAL GESTUURD ZELFDENKEND VIRUS! Dat virale monstrum lijkt wellicht heel slim bedacht, maar vergeten werd dat computers in feite domme stukken gereedschap zijn die niks kunnen zonder menselijke input en processing. En daarvoor zijn in het geval van virale dispersie loonslaven nodig. En als het dan ook nog ambtelijke loonslaven betreft dan kan er op koeien van fouten gewacht worden. Ook wanneer het om varkens, kippen, schapen of geiten gaat!

 • no-profile-image

  gert

  Ook tegen het doodschieten van damherten bij Amsterdam ?

 • no-profile-image

  willem

  Ik mag dat hele mens niet, maar dit keer ben ik het met haar eens.

 • no-profile-image

  GJ

  Zeg Anti, je moet wel met waarheden komen. Er is geen jager die op drachtige reegeiten schiet.
  De jacht ben ik zelf dus ook niet enthousiast over.

 • no-profile-image

  veenboer

  Ja, hiero ook Hanneke. Ik dink dat die ziekten echt wel uitgezaaid waren want zoveel toefal ken ik me niet voorstellen.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.