Home

Achtergrond 1 reactie

Structuurplan bollenstreek vastgesteld

De Greenportgemeenten in de bollenstreek hebben een intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld.

Daarmee is gekozen voor een florerende greenport in een vitaal landschap.

Dit idee kon van begin af aan rekenen op breed draagvlak, maar het concreet uitwerken bleek een stuk lastiger. Alle wensen voor wonen, werken, recreëren en natuur moesten inschikken om samen te komen tot deze visie. Met deze door de gemeenteraden bekrachtigde visie als ruimtelijk kader kan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) in 2010 daadwerkelijk aan de slag.

Volgens voorzitter Jos Wienen, tevens burgemeester van Katwijk, staat de Duin- en Bollenstreek voor een omvangrijke economische en landschappelijke revitaliseringsopgave. "Dat betekent dat de tuinbouwsector moet worden geherstructureerd en de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de streek moeten worden verbeterd en beheerd. Dit wordt straks door de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) - als intergemeentelijk bedrijf - uitgevoerd. Dit doet de GOM in opdracht en ten behoeve van de aandeelhouders; de zes Greenportgemeenten. De GOM gebruikt de ISG als kader van de werkzaamheden en kan nu dus het nieuwe jaar starten met de uitvoering."

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    J. de Groot

    komt er dan ook eens strenger toezicht op het groot aantal bedrijfswoningen dat zomaar over gezet wordt naar een privewoning. dit is een zeer slechte ontwikkeling voor jonge en toekomstige ondernemers. die hebben dan een bedrijf maar zonder bedrijfswoning. het is een slechte ontwikkelen waar hard tegen opgetreden moet worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.