Home

Achtergrond

Strengere controle op omkatten groente

Het Kwaliteitscontrolebureau (KCB) gaat verpakkers controleren op het omkatten van groente, oftewel het wijzigen van de aanduiding van land van herkomst.

Door de herkomst aan te passen kunnen overtreders profiteren van hogere opbrengstprijzen. Met name in overgangsfases van het afzetseizoen is er Nederlands en importproduct. Het Nederlandse product levert in die periodes vaak meer op dan import. Volgens de KCB is niet duidelijk op welke schaal dat nu gebeurt en of bewust handelen hierin een rol speelt. "Het kan ook een fout zijn van de verpakkers", stelt KCB.

Volgens het KCB moet het omkatten van product worden aangepakt, omdat het vergaande gevolgen kan hebben. Zo kunnen risico’s ontstaan bij het overtreden van nationale regels voor residuen. Niet alle eisen zijn internationaal gelijkgesteld. Ook kan product op onjuiste herkomstaanduiding worden doorgevoerd naar verre bestemmingen. Als op deze producten organismen worden aangetroffen, dreigt sluiting van de grenzen voor handel uit Nederland. De vondst van Tuta absoluta en de Afrikaanse fruitmot in Nederland zijn ook mede-aanleiding voor het onderzoek.

Factuurgegevens

Bij het verhandelen van tuinbouwproducten moet land van herkomst op het product vermeld worden, net als de klasse van het product. Het KCB kan dit controleren door factuurgegevens op te vragen. De inspecteurs doen dit mogelijk in samenwerking met buitenlandse controlediensten.

Het KCB had al tot taak toe te zien op de herkomstaanduiding, maar zal dat onderzoek de komende periode intensiveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.