Home

Achtergrond 1 reactie

Stop bedwelming biggen met CO2

CO2-bedwelming om biggen te castreren is een regelrecht fiasco, betoogt Diana Saaman, varkenshoudster en oud-lid van de Werkgroep Beren op de Weg. De methode veroorzaakt te veel stress. Zij pleit voor het stoppen met castreren.

Ik kan mij niet voorstellen dat LTO en Dierenbescherming volmondig 'ja' blijven zeggen tegen CO2-bedwelming van biggen voor een diervriendelijker castratie. De methode is allerminst diervriendelijk. De kritiek op de CO2-methode komt niet eens alleen van enkele dierenwelzijnsorganisaties, maar ook uit wetenschappelijke hoek en uit de boerenpraktijk zelf.

Onlangs concludeerde de Association of Veterinary Anaesthetists (AVA) dat de CO2-methode niets bijdraagt om het lijden van biggen bij de castratie te verminderen. De AVA is niet zomaar een clubje, het is een organisatie van Europese dierenartsen, onderzoekers en laboranten. Sterker nog, recent onderzoek van de Universiteit van München wijst uit dat CO2-bedwelming een ware lijdensweg is voor de biggen: het irriteert de luchtwegen, zorgt voor een verstikkend gevoel en veroorzaakt paniekreacties.

Een rondgang langs een tiental varkenshouders over de CO2-methode levert vergelijkbare reacties op, gestoeld op praktijkervaringen. De boeren zijn het unaniem eens: CO2-bedwelming voegt niets toe aan dierenwelzijn, het is eerder een afbreuk. Citaten: 'Als burgers de methode zouden zien, bellen ze gelijk 112.' En: 'Biggen hangen op hun kop, het duurt wel 30 of 40 seconden eer ze slap worden. Het is een onprettig gezicht. Biggen hebben er teveel stress van. Dit uit zich ook na de ingreep. Ze zijn langer duf en gaan veel later zogen'.
De bevraagde varkenshouders pleiten voor het liever vandaag dan morgen stoppen met het CO2.

Al jarenlang wordt er gesproken over de castratie van biggen. Een oplossing leek het bedwelmen van de biggen met CO2 te zijn. Daartoe werd in 2008 zelfs een convenant gesloten in Noordwijk door supermarkten, LTO en slachters. Het ging echter om een onbeproefde methode, die inmiddels beproefd is en scherp veroordeeld wordt. Het begint er op te lijken dat het effect van de CO2-methode vooral bedoeld is om het geweten van de convenant ondertekenaars te verdoven.

De CO2-methode is gewoon een regelrecht fiasco. Blijft over: het stoppen met castreren. Het niet meer castreren van de beertjes pakt heel goed uit in de praktijk. De kans op berengeur is te verwaarlozen. Bovendien levert het houden van beren de varkenshouders geld op. Tienduizenden beren worden er momenteel al geslacht, zelfs en ook in Duitsland, zonder klachten. Het is de hoogste tijd dat de vooroordelen over berengeur van 99 procent van de geslachte beren wordt losgelaten. Stop met castreren! Beter voor big en boer.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    dier

    Natuurlijk stoppen. Kijk op de site van een grote varkensboer, Gert Jan de Koning. Hij weet waar hij over praat. <>

Of registreer je om te kunnen reageren.