Home

Achtergrond

Staking onderneming ondanks uitstel levering gronden

Een hovenier heeft recht op het bijzondere tarief van 45 procent. Ondanks het feit dat de levering van kwekerijgronden op een later tijdstip plaatsvindt, is er sprake van een staking van de onderneming waardoor het stakingstarief van 45 procent binnen bereik komt.

De uitspraak van Hof Arnhem is kort samengevat de volgende:

belanghebbende (X) exploiteert in firmaverband een hoveniersbedrijf met zijn echtgenote (A). In 1993 verkopen belanghebbende en A kwekerijgronden aan C. Overeengekomen wordt dat de gronden uiterlijk 31 december 1998 worden geleverd. De adviseur van belanghebbende komt vervolgens met de Belastingdienst overeen dat de boekwinst in het jaar van levering als stakingswinst moet worden verantwoord. Eind 1998 komen belanghebbende en A met C overeen dat de gronden iets later worden geleverd. De gronden worden uiteindelijk op 26 april 1999 geleverd. De inspecteur corrigeert vervolgens belanghebbendes IB-aangifte over het jaar 1999. Volgens de inspecteur is het bijzondere tarief van 45% namelijk niet van toepassing op de winst op de kwekerijgronden. Volgens de inspecteur is hij door het uitstel van de levering niet meer gebonden aan de overeenkomst. Verder stelt hij dat er in 1999 geen sprake meer is van een “duurzame inkrimping/gedeeltelijke staking” van de onderneming.

Hof Arnhem beslist dat uitstel van de levering van de gronden niet tot gevolg heeft dat de inspecteur niet meer aan de overeenkomst is gebonden. Verder beslist het hof dat het kwekerijbedrijf een zelfstandig onderdeel is van belanghebbendes onderneming en dat deze onderneming ook dan wordt gestaakt als dit zelfstandige onderdeel is verkocht en de onderneming in zijn geheel niet is ingekrompen. Dat de omstandigheden in 1999 inmiddels zodanig waren dat niet meer kon worden gesproken van een “duurzame inkrimping/gedeeltelijke staking” van de onderneming, doet volgens het hof niet af aan de staking. Belanghebbende heeft dan ook recht op het bijzondere tarief van 45 procent.

Meer informatie: Hof Arnhem MK I, 3 november 2009, nr. 08/0006 en 08/0044 en 08/0045

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.