Home

Achtergrond 1 reactie

Spaanse tuinbouwexport neemt af

De export van Spaanse groente en fruit is dit jaar 3 procent gedaald ten opzichte van 2008.

Dat komt neer op een verhandeld volume van 9,1 miljoen ton, meldt telers- en exportorganisatie Fepex.

De uitvoerwaarde bedraagt 7,5 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 4 procent ten opzichte van 2008. De organisatie schrijft omzetdaling toe aan prijsdruk en sterke concurrentie op de Europese afzetmarkt.

Volgens Fepex hebben groente- en fruittelers ingeboet aan concurrentiekracht ten opzichte van Europese en niet-Europese landen als Marokko. Fepex wijt dat aan de lage lonen in landen buiten de EU en de productietoename door energie-efficiëntere kassen in andere EU-landen. Ook vindt Fepex dat de ontkoppeling van productie en inkomenssteun concurrentie onder telers verhevigt.

Het handelsakkoord tussen Marokko en de EU werpt eveneens een schaduw over afgelopen jaar, meent de organisatie. Onder de huidige voorwaarden van het akkoord worden de productie en afzet van Spaanse telers geschaad, met name die in Andalusië, Murcia, Valencia, de Canarische Eilanden en Extremadura. Dat zal resulteren in banenverlies en verminderde export, verwacht Fepex. Ook het verdwijnen van 26 specifieke handelsnormen voor groente en fruit, zijn schadelijk voor de Spaanse tuinbouw, meent zij.

Vanwege deze ontwikkelingen heeft Fepex de Spaanse overheid verzocht maatregelen te nemen om de tuinbouwcrisis het hoofd te bieden. Maatregelen betreffen handelsverdragen met niet-EU-landen, modernisering van de tuinbouwbedrijven en maatregelen ter voorkoming van crises.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    hans

    Asl we praten over 'export van spaanse groente', over hoeveel Nederlandse tuinders hebben we het dan?

Of registreer je om te kunnen reageren.