Home

Achtergrond

Ruiming soms beter dan vaccinatie bij MKZ-uitbraak

De preventieve ruiming van dieren bij een mond- en klauwzeeruitbraak is in sommige gevallen vanuit economisch perspectief te verkiezen boven vaccinatie, maar niet in alle gevallen.

Dat blijkt uit een studie van het landbouw-economisch instituut LEI van Wageningen UR. Het LEI stelt dat in vee-luwe gebieden de ruiming te prefereren is. In veedichte gebieden is vaccinatie het economisch beste middel om de besmetting in toom te houden. Als er sprake is van een hoge veedichtheid is vaccinatie in een gebied tot vijf kilometer van het besmette bedrijf de beste bestrijdingsstrategie. Bij een iets minder hoge veedichtheid kan vaccinatie tot alle bedrijven in een straal van twee kilometer volstaan. De preventieve ruiming van hobby-dieren draagt niet of nauwelijks bij aan de bestrijding van de uitbraak.
Het is een optie om varkensbedrijven niet preventief te vaccineren, omdat daarmee de bestrijdingskosten aanmerkelijk naar beneden gaan. De onderzoekers tekenen daarbij aan, dat je voorzichtig moet zijn het gedrag van het laatste MKZ-virus als graadmeter te nemen voor een nieuwe uitbraak.

De grootste kostenpost van een uitbraak komt terecht bij de zuivelsector, de vleeskalversector en de varkenshouderij. Vaccinatie beperkt de bestrijdingskosten, maar levert vervolgens mogelijk een afzetprobleem op. De onderzoekers stellen dan ook dat de aanpak goed bij de handelspartners moet worden uitgelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.