Home

Achtergrond 19 reacties

Ruim 2.500 geiten gedood

Bij de ruimingen in de strijd tegen de Q-koorts zijn tot dusver 2.548 geiten gedood.

Dit liet een woordvoerder van het ministerie van Landbouw vandaag weten. De afgelopen drie dagen zijn telkens drie bedrijven geruimd, dus in totaal negen bedrijven, voornamelijk in het zuiden en zuidoosten van het land. Vandaag lag het werk stil. Ook de kerstdagen wordt er niet geruimd. Maandag wordt de draad weer opgepakt en zullen opnieuw dagelijks drie bedrijven dierenartsen over de vloer krijgen om het werk te verrichten. Met oud en nieuw liggen de ruimingen opnieuw stil.

Volgens de woordvoerder zijn er geen bijzonderheden te melden. "Het is goed gegaan, maar het was wel verdrietig.''nHet zit er niet in dat er minder dieren gedood hoeven te worden op de bedrijven waar de Q-koortsbacterie rondwaart. Minister Gerda Verburg (LNV) heeft een afwijzend advies gekregen van het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Ze had het CVI gevraagd of er door herhaaldelijk testen van individuele dieren op besmette bedrijven onderscheid kan worden gemaakt tussen besmette en niet-besmette dieren. Volgens het CVI geeft ook die aanpak onvoldoende zekerheid om dieren te kunnen sparen. Het is ook niet uitvoerbaar. Daarvoor is er niet genoeg tijd voor het lammerseizoen begint. De aangekondigde maatregelen blijven dan ook van kracht, meldde Verburg aan de Tweede Kamer.

Op de site van haar ministerie laat Verburg weten hoe erg ze het vindt dat er gezonde, drachtige dieren moeten worden gedood. "Dit snijdt mij dwars door mijn ziel.'' Het is volgens haar nog nooit in de Nederlandse geschiedenis gebeurd. "Het is verschrikkelijk om die primeur mee te maken. Maar het moet. '' Het ruimen van alle drachtige dieren op besmette bedrijven is volgens de minister op dit moment de enige manier om de verspreiding van de Q-koortsbacterie in 2010 fors in te dammen.

De ruiming van de 61 besmette bedrijven begon maandag in Vinkel, Tilburg en Horssen, omdat de dieren daar binnenkort beginnen met lammeren. "Ik hoop zeer dat er niet veel nieuwe besmette bedrijven meer worden gevonden. En dat het aantal Q-koortspatiënten in 2010 beperkt blijft. We moeten naar het licht aan het eind van de tunnel. En de sector moet een duurzaam en gezond toekomstperspectief krijgen'', aldus Verburg.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  verbaasde

  driekwart eeuw ,herkauwer?

 • no-profile-image

  Ate H. Kuipers

  Het is weer eens zo ver, de pers (VPRO Zembla) maakt de burgers gek, de politiek wordt bang voor de publieke opinie en hoeps daar gaan weer 60.000 tot 90.000 gezonde dieren! Het CDA (waar ik lid van ben) moet zich toch wel diep schamen, dat haar ministers van landbouw en volksgezondheid zich vereenzelvigen met de Brinkhorst van 2001 die het flikte 450.000 gezonden runderen af te slachten (sinds die tijd noem ik hem BrinkWorst), dit terwijl we de beschikking over vaccins hebben. Minister Klink hanteert bij mensen toch ook de Mexcaanse griepspuit. Beste CDA ministers, hierbij doe ik een dringend beroep op u deze slachtingen te stoppen en vaccinaties toe te passen. Neem uw verantwoordelijkheid als rentmeester van De Schepping en toon uw karakter ipv ANGST!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Als Verburg zélf een onderzoek laat uitvoeren dan is dat niet een onpartijdig onderzoek. En dat kan en mag dus écht niet. Want als verantwoordelijk minister heeft zij de Q-koorts jarenlang ongemoeid laten voortwoekeren en zo iemand kan en mag in een parlementaire democratie niet zelf kunnen bepalen hoe zij zich eruit gaat redden. De onderste steen moet boven komen, maar dan wél door een onafhankelijk Parlementair onderzoek. En dat dient zo spoedig mogelijk opgestart te worden!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Tropenjaren Kritische Lezer. Slopende tropenjaren!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Herkauwer, ik had Links moeten schrijven i.p.v. Groen links. Excuses voor deze omissie. Ik sluit me aan bij je aanvullende opmerking; laat dit maar eens onderzoeken door Maurice de Hond. Het zou strategisch wel een goede zet zijn van LNV om links (ambtenaren)beleid uit te voeren, en hier een CDA- (of andere) minister verantwoordelijk voor te houden en als schutschijf te gebruiken. Maar ja, zo werkt dat. Een minister is en blijft verantwoordelijk voor zijn departement ongeacht of hij weet heeft (gehad) van zaken. Hoe eerder een onderzoek naar de gang van zaken op LNV, hoe liever ik het zie. Tja, en die tropenjaren van je; lijkt me inderdaad moeilijk werken als je als weerbarstige ambtenaar krampachtig je eigen (links politieke)visie in een beleidsstuk of wetgeving probeert te verpakken, zonder dat dit de verantwoordelijk minister opvalt. Dit soort handelen zou aangemerkt moeten worden als een economisch delict waarop het strafrecht van toepassing is.

 • no-profile-image

  rein

  Welke diersoort wordt,na de Q-koorts,het volgende slachtoffer van de almaar uitdeiende bioindustrie?

 • no-profile-image

  P.C. Zeguers

  Al 2500 geitjes gedood, bravo Nederlandse overheid, wát een daadkracht! En... trots?
  Nederland is helaas de schaamte allang voorbij...... Uit pure machteloosheid en verdriet kan ik alleen nog maar cynisch worden....
  Wat moet er nog allemaal gebeuren voordat men een einde maakt aan die afschuwelijke bio-industrie?! Hoeveel onschuldige dieren gaan er nog geofferd worden aan de economie, het "gouden kalf", waar iedereen omheen danst.
  Ik schaam me voor mijn land!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Het Lam Gods!

 • no-profile-image

  Patrick

  Well, well, lees ik daar strijdt tegen Q koorts? En Verburg vind het niet leuk dat ze dit mee moet maken? Wel, als er in het verleden geroepen is NOOIT ruimen van gezonde dieren dan heeft dat consequenties. Een les, en consequency zou moeten zijn geweest, heel zorgvuldige monitoring en observatie van alle diersoorten in nederland die gehouden zijn sind die woorden zijn uitgesproken.
  Naar mijn inszien is dit niet gebeurd, en had dit ruimen van GEZONDE dieren en haar ongeboren kroost voorkomen kunnnen worden. Dit samen heeft consequencies, en ik eis een parlementair onderzoek. Ik verwacht dat LTO dat eist, dat houders dat eisen, dat alle politieke partijen dat eisen, en de dierenartesen dat eisen, dat de RIVM en de GD dat eisen, en iedereen die ook maar betrokken was bij besluitvorming dat eist, en volledig meewerkt. Alle notulen van alle vergaderingen zou ik graag zien, van LTO, van GD, en alle lagen daaronder of boven. Er zijn grove, grove fouten gemaakt in de risico analyse en ik wil namen van verantwoordelijken. Dit om het in de toekomst echt te voorkomen ipv mooie woordjes achteraf. Die woorden waren al eerder gesproken NOOIT ruimen van gezonde dieren, en TOCH is het zover gekomen. Ik EIS onderzoek.

 • no-profile-image

  Rein van der Schaaf

  Welke diersoort wordt,na de Q-koorts,het volgende slachtoffer van de almaar oprukkende bio-industrie?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Uw schaamte wordt door mij gedeeld heer Zeguers. Het is een groot schandaal en een failliet van de civilisatie, dat een overheid die haar bevolking, bijna bij decreet, 'waarden en normen' meent op te mogen leggen, zich zélf aan zulk een satanische barbarij te buiten gaat. En dat nu al voor de vierde maal in twaalf jaar. Telkenmale opnieuw met leugen, list en bedrog en ten koste van tien- of honderdduizenden of zelfs miljoenen dierenlevens en grofstoffelijk walsend over het levensgeluk en de bestaansmogelijkheden van alle getroffen ondernemers en hun gezinnen. Ik blijf nog netjes als ik zeg dat ik het CDA en hun aartsarogante voorman Balkenede hierom veracht! En Melkveehouder: jouw partijpolitieke diagnose van LNV spoort totaal niet met de mijne. En ik werkte driekwart eeuw bij die club. Maar ik heb geen zin in kissebisen en dus lijkt het mij goed als het Totale Nederlandse Ambtenaren Bestand (TNAB)grondig door Maurice de Hond op politieke kleur en gezindte wordt doorgelicht. Waarbij mij vooral de hogere kaders belangrijk lijken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Tropenkolder, kritische lezer. Ijzig koude confessionele tropenkolder! Goede nacht en gezond weer op!

 • no-profile-image

  Patrick

  Persoonlijk denk ik dat Verburg zelf zal komen met een onderzoek. Het belangrijkste moet zijn, waarom heeft men gekozen voor het ruimen van springlevende, gezonde en drachtige dierenlevens. Die vraag kan alleen beantwoordt worden als je begint bij een analyse van het moment dat CDA en PvdA begonnen bij vorige ruimingen de zeggen NOOIT weer. Zij zijn nu politiek verantwoordelijk in deze tijd van 2010, dus zijn ze verplicht dit zelf te beantwoorden aan de hand van een risico anaylsye die door iedereen bekenen, uitgepluist en geobserveerd kan worden. Dus moet er een breed onderzoek komen, omdat je anders ZEKER weet dat het weer gebeurd in de toekomstige tijd. Als Minister verburg zegt hoe erg ze het vindt dat er gezonde, drachtige dieren, moeten worden gedood. "Dit snijdt mij dwars door mijn ziel.'' zegt ze, dan kan ik dat wel begrijpen. Ik hoop en denk dat ze bedoeld voelen in haar ziel. Invoelend vermogen dus waar ik haar dan mee feliciteer. Het zal meer de pijn zijn, en het begin van het volle besef dat ze te laat, te slecht en niet goed heeft gehandeld. Dat besef heeft geleid in een overkill reactie om te te gaan ruimen van levende wezens. Terwijl het niet eens tot een waarschijnlijke oplossing zal leiden. Als Minister Verburg echt meent in wat ze voelt en zegt, zal ze zelf kiezen voor een onderzoek en haar volledige medewerking verlenen. Ze is altijd overgekomen als een kille, zakelijke, BV Nederland minister, zonder enig gevoel en geen goede kijk in tijdslijnen naar de toekomst toe. Ik hoop dat dat veranderd. In het gentech dosier zitten velen te wachten op een tijdslijn wijzing van Nederland, dus in het huidige beleid van Verburg, in dit dosiier heeft ze nooit geen enkele seconde blijk gegeven van enig gevoelens en enige mogelijke verantwoordelijkheid voor de toekomst en toekomstige generaties.

 • no-profile-image

  Siebe

  Vroeger werd je geleerd dat als je een
  fout maakte daar kon je van leren en dan
  over kwam je dat niet een tweede keer.
  We hebben nog niet zolang geleden de
  mkz-crisis gehad, nou ik ben in de oorlog
  geboren ik heb nog geleerd wat een koe
  en een geit betekende. Als ik nou zie dat
  er een massamoord gepleegd word onder
  gezonde geiten, dit is voor een normaal
  mens niet meer te begrijpen. En nou de
  mensen die hier voor opdracht geven
  ze zeggen : De Geiten worden geruimd
  dit is de verhullende term voor afmaken.
  Als er een mevrouw een kus wil geven aan de Pous staat de hele wereld op de
  kop,maar wat deze dieren wordt aangedaan, en de Mensen van Goeden
  Wille is niet belangrijk.Ze waren belangrijk in de hongerwinter van 1943
  maar door de klimaatverandering komt
  die niet meer ,ze zullen er achter komen
  de mensen van de groene bijbel,.
  De andere Bijbel is niet meer dan een
  sprookjesboek is het nog wel de waarheid dan is het voor de mensen die
  opdracht voor de ,, RUIMING,, hebben gegeven niet best. Ze zitten nou te zingen
  KOMT, VERWONDERT U HIER MENSEN

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Patrick. De wijziging in een beleidslijn kan dan wel door een minister geaccordeerd moeten worden, maar voordat het zover is moet een heel ambtenarenbataljon meewerken. Zoals in het verleden op dit forum al eens opgemerkt stemt 90% van de ambtenaren van LNV Groen links. Voor een minister een ondoenlijke taak een tanker bij te sturen als je bemanning een andere koers wil varen. En zolang het huidige beleid er voor zorgt dat dit soort lui er zelf warmpjes bijzitten en verzekerd zijn van hun baantje, is het een illusie te denken dat er iets verandert. Niet voor niets wordt gekscherend gezegd; de eerste wet van een ambtenaar is er voor zorgen dat je zelf niet overbodig wordt, oftewel zaag niet aan de tak waar je zelf op zit. Resumé; het ambtenarenkorps van LNV moet eens flink onder de loep genomen worden.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik onderschrijf al jouw eisen Patrick en ik heb daar zelf ook al meermalen in de Q-koorts fora op aangedrongen. Niemand van de betrokkenen gaat vrijuit, maar de hoofdschuldigen zijn de twee verantwoordelijke ministers die het bewust zovér hebben laten komen. Waarbij Klink niet eens weet waarom het in feite gaat en Verburg aan de leiband van haar ambtelijke en politieke top loopt. Ook het parlement is vrijwel integraal schuldig en daarom heb ik ook aangedrongen op - in eerste instantie- openbaarheid van de wijze waarop de stemming over de ruimingen verlopen is. Dat staat namelijk allemaal in de kamerstukken. Duidelijk moet worden hoe het CDA de kamer heeft misleid om een meerderheidstandpunt te verkrijgen voor iets waarvan de regering afstand genomen had: het ruimen van gezonde dieren!

 • no-profile-image

  een geitenhouder

  straks komt de melkveehouderij ook aan bod bij de haagse q koorts

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Belangrijke mededeling: verbaasde lezer is niet dezelfde als kritische lezer.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké melkveehouder, zoals je ziet zijn we klaar. Who's next?

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.