Home

Achtergrond

Raad van State wijst bezwaar beheerplan Natura 2000 af

De Raad van State heeft een bezwaar tegen het Natura 2000 beheerplan Voordelta afgewezen.

Verschillende partijen hadden bezwaar aangetekend tegen het beheerplan, omdat het volgens hen te weinig aandacht voor natuur heeft en er te weinig voorzieningen in zijn opgenomen. Het is de eerste uitspraak van de Raad tegen een beheerplan voor een specifiek gebied. Er worden nog veel meer zaken tegen beheerplannen verwacht.

In de Voordelta komen vijf rustgebieden voor zeehonden en vogels en een bodembeschermingsgebied voor. In het beheerplan staat hoe verstoring wordt voorkomen. Het beheerplan regelt ook dat de beschermde natuur die door de aanleg van de Tweede Maasvlakte verloren gaat, wordt gecompenseerd.

In het beheerplan zijn een aantal recreatie- en visserijactiviteiten opgenomen die geen significante effecten hebben op het gebied. Voor die activiteiten is geen vergunning nodig. De gemeentebesturen van Noord-Beveland, Westvoorne en Veere vinden dat er nog meer activiteiten in het plan opgenomen hadden moeten worden, zodat ook voor die activiteiten geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig is.

De Faunabescherming vindt juist dat in het beheerplan te veel activiteiten staan waarvoor geen vergunning nodig is. Volgens de Faunabescherming is er te weinig rekening gehouden met een aantal diersoorten. Verder had de natuur die door de aanleg van de Tweede Maasvlakte verdwijnt beter moeten worden gecompenseerd, aldus de Faunabescherming.

De Raad van State heeft die beroepen ongegrond verklaard.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.