Home

Achtergrond 1 reactie

Proefbedrijf Sterksel dringt medicijnverbruik terug

Het praktijkcentrum voor de varkenshouderij in Sterksel heeft in de tweede helft van 2009 het antibioticaverbruik bij zeugen en gespeende biggen weten te halveren.

Dat meldt het proefbedrijf op zijn website. Het gaat om een terugdringing van het verbruik gemeten als dagdoseringen per dier. Dit nieuwe kengetal is gedefinieerd als het aantal dagen per jaar dat een gemiddeld dier onder behandeling is met antibiotica.

Sterksel gebruikte in het eerste kwartaal ruim twaalf en in het tweede kwartaal nog ruim zestien dagdoseringen per dier, maar heeft dat in het derde en vierde kwartaal weten terug te dringen tot iets meer dan zes.

Het bedrijf heeft dit weten te bereiken via een strikte bedrijfshygiënische aanpak. Vooral het terugdringen van het besmettingsniveau met streptokokken kreeg veel aandacht.

Dat het bedrijf succesvol is geweest op dit laatste punt blijkt uit de uitvalcijfers onder de gespeende biggen. Zo’n 62 procent van de totale uitval bij gespeende biggen werd veroorzaakt door streptokokkeninfecties. Dat is nu gehalveerd ten opzichte van de eerste twee kwartalen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    HJ

    Bij welk uitvalspercentage? 2% ?

Of registreer je om te kunnen reageren.