Home

Achtergrond

PlusvloerTop: de beste basis voor emissiearm bouwen

De PlusvloerTop® is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van emissiearm bouwen. De grotendeels dichte én geprofileerde vloer past zowel op het gebied van dierenwelzijn als ammoniakreductie in de nieuwe eisen en normen die gesteld worden in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). De vloer is opgenomen op de RAV-lijst onder nummer BWL 2009.11

Emissiefactor 8,6

De emissiefactor bedraagt in geval van beweiden 7,5 en in geval van permanent opstallen 8,6 kg NHз per dierplaats per jaar en blijft daarmee ruimschoots onder de wettelijke norm van 9,5 kg NHз per dierplaats per jaar. Met dit systeem kunt u dus direct emissiearm bouwen.

Het geprofileerde loopoppervlak

De koeien hebben grip in zowel de langs- als de dwarsrichting van de mestgang. Het geprofileerde loopoppervlak van de PlusvloerTop® bestaat uit haaks op elkaar staande groeven van 20 mm breed en 7,5 mm diep. De groeven hebben een V-vorm waardoor het horizontale loopvlak en de zijkant van de V-groef een stompe hoek vormen. De stompe betonrand leidt bovendien tot minder beschadigingen.

De prefab elementen hebben een afschot van 2,5%. Door de elementen aan de hoge zijde (17 cm) tegen elkaar te plaatsen ontstaat om de 230 cm een mestdoorlaat van 3,5 cm. Door het afschot kan de urine snel afgevoerd worden waardoor plasvorming op de vloer wordt voorkomen. De aslast van deze vloer is standaard 40 kN.

Mestschuif

De vloer wordt regelmatig schoongeschoven met een mestschuif die is uitgevoerd als ‘vingerschuif’ waardoor zowel het bovenvlak van het tegelprofiel als de langs- en dwarsgroeven worden gereinigd. De schuif beweegt zich zelfstandig voort en kan optioneel worden voorzien van een sproei-inrichting.

Toepassing

Geprofileerde vloer met afschot in de looplichting voor rundvee in ligboxstallen boven een mestkelder.

Uitvoering

Aslast: 40 kN

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.