Home

Achtergrond

Plafonds DGF verlaagd

De varkenssector gaat de komende vijf jaar maximaal 42 miljoen euro bijdragen aan de bestrijding van Afrikaanse varkenspest (AVP) en blaasjesziekte (SVD).

Dit is vastgelegd in het nieuwe convenant diergezondheidsfonds tussen bedrijfsleven en ministerie.

Voor de bestrijding van Mond en Klauwzeer (MKZ) en Klassieke Varkenspest (KVP) geldt een plafond van 26 miljoen euro. De plafondbedragen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. .

Het plafondbedrag voor de bestrijding van AVP en SVD wordt met tien miljoen euro verlaagd op het moment dat de Europese Commissie besluit dat SVD niet meer bestrijdingsplichtig is.

De plafondbedragen die nu zijn vastgesteld zijn lager dan in het vorige convenant. Dat komt vooral doordat het risico op het uitbreken van een besmettelijke ziekte lager wordt ingeschat. Dit is gebleken uit een risico-analyse door een onafhankelijk bureau. Ook het aantal bedrijven is afgenomen en de contractstructuur tussen de bedrijven is verbeterd.

Beleid wilde zwijnen

Het ministerie gaat zich maximaal inspannen om het bestaande beleid voor wilde zwijnen uit te voeren. Wilde zwijnen mogen in Nederland niet voorkomen buiten de Veluwe en Limburg. Als blijkt dat de handhaving van het huidige beleid op 1 juli niet is gerealiseerd, wordt het plafond voor MKZ en KVP verlaagd tot 19 miljoen euro.

Het convenant bevat nog geen definitieve afspraken over de afzet van gevaccineerd vlees. Een uitwerking van afspraken voor de afzet van gevaccineerd vlees moet het komende halfjaar rond komen.

LNV en productschappen willen tot afspraken komen met het ministerie van financiën over fiscale voorzieningen om marktrisico’s af te dekken ten tijde van crises. Verder zijn er afspraken gemaakt over noodopvang ten tijde van crises, om welzijnsproblemen te beperken. Ook worden de mogelijkheden van snelle diagnosetechnieken voor KVP onderzocht.

Of registreer je om te kunnen reageren.