Home

Achtergrond 1 reactie

PVV gaat anders werken

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) wil vanaf volgend jaar anders gaan werken.

De besluitvorming verschuift meer naar de adviescommissies voor de verschillende veeproductiekolommen. In de bestuursvergadering worden de besluiten in het vervolg veel meer als hamerstuk afgehandeld.

Dit werd duidelijk tijdens de bestuursvergadering van het productschap in Den Haag. Voorzitter Steven Lak meldde dat de horizontale commissies voor de veehandel en de vleesindustrie niet worden afgeschaft. Ook de horizontale commissies voor de varkenshouderij en de commissie diergezondheid en kwaliteit runderen blijven bestaan. Afschaffing was ruim een jaar geleden wel voorgesteld door oud topman Sjors Kruiper van de Rabobank. Kruiper stelde voor een zogenoemde kanteling door te voeren en te gaan werken met commissies voor de verschillende veesectoren.

Het PVV kent nu de verticale adviescommissies voor varkens, kalveren, runderen schapen en geiten. In de nieuwe opzet en werkwijze kunnen de horizontale commissies zaken die te maken hebben met hun werkveld bespreken. Voor zover dat ook te maken heeft met het werkveld van één of meer van de verticale adviescommissies spelen zij hun bevindingen door naar de betreffende adviescommissie die dit meeneemt in de besluitvorming.

Het PVV-bestuur ging vandaag akkoord met de nieuwe werkwijze. De adviescommissies hebben een verruimd mandaat gekregen om binnen de kaders van de begroting en het jaarplan beslissingen te mogen nemen. De nieuwe werkwijze wordt eind volgend jaar tegen het licht gehouden en geëvolueerd.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    willem

    Goede zaak.

Of registreer je om te kunnen reageren.