Home

Achtergrond

PVE: 2010 overgangsjaar overheidsbijdrage destructie

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) willen dat de overheidsbijdrage voor de destructie van kadavers in 2010 nog behouden blijft.

In dat jaar kunnen de sector en de overheid werken aan een procedure om de tarieven te bepalen. Dat schrijven PVE-secretarissen Ben Dellaert en Jos Jongerius, mede namens NOP, NVP en NVV aan LNV en de commissie Landbouw van de Tweede Kamer. LNV wil volgend jaar de overheidsbijdrage van ruim 14 miljoen schrappen. Dit stuitte al eerder op bezwaren.

"De sector vindt dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor de volks- en diergezondheid en dat zij die ook financieel moet dragen", stellen de Productschappen. Daarnaast maakt de PVE bezwaar tegen de tariefvoorstellen die LNV onlangs meedeelde. ”Er is onvoldoende inzicht gegeven in de opbouw en berekening van de tarieven. De sector kan zo geen oordeel geven."

De PVE heeft vooral problemen met de combinatie van het wegvallen van de bijdrage en de ondoorzichtige tarieven. De sector moet dan tarieven betalen waar ze zelf geen invloed op uit kan oefenen. Het voorstel van de PVE is om komend jaar de overheidsbijdrage nog te behouden. "Het ministerie en de sector kunnen dan volgend jaar benutten om tot een procedure te komen voor het vaststellen van de tarieven."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.