Home

Achtergrond 12 reacties

PKN: bid voor leed door Q-koorts

De Protestantse Kerk in Nederland roept predikanten op om te bidden voor het leed dat de Q-koorts veroorzaakt.

Ook vraagt de PKN betrokkenen bij te staan. "We leven mee met de mensen die getroffen zijn door de Q-koorts en met de mensen van wie geliefden aan deze ziekte overleden zijn'', aldus scriba Arjan Plaisier maandag.

Plaisier vraagt predikanten en gemeenteleden de getroffenen bij te staan door te bidden en door pastorale aandacht te bieden. De zendingsorganisatie van de PKN, Kerk in Actie, heeft daarom op haar site gezet hoe predikanten en kerkleden dat het beste kunnen doen.

Kerk in Actie plaatste daarnaast een viertal gebeden op de site die over de Q-koorts gaan. Predikanten kunnen de gebeden meenemen in hun diensten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  land zonder toekomst

  Amen

 • no-profile-image

  Karel

  Met schaamte op mijn kaken, dat wel, besef ik dat ik steeds aan de persoon moet denken die uit wanhoop een politicus doodschoot. Hij was de wanhoop voorbij en kwam tot een vreselijke daad. Tot voor kort kon ik er geen enkel begrip voor opbrengen (ik keur het nog niet goed) Nu begrijp ik het wel. Ik snap nu de wanhoop, de bitterheid en de tierende, gierende pijn in een lijf omdat je niets kunt doen tegen mensen die er voor dieren zo'n walgelijke puinhoop van maken. Nu weer een stel barbaren van het CDA die tot dit soort minderwaardig ellendig normen\verval kon komen. Kerstmis met zoveel heidens gedrag, dat kan een normaal mens met een hart, een ziel en een ontwikkeld geweten toch niet dragen? Het CDA , wat een letters, wie kan ze nog zonder walging uitspreken? Wie heeft het rechtsgevoel, het zedengevoel, het normbesef erger overtreden? Wie heeft een groter schok door Nederland gebracht en brengt mensen in een volkomen onthutste situatie waar ze de eerste jaren niet meer uitkomen? Wie heeft de rechtsorde van boven/hogerhand ernstiger overtreden? Straffeloos. Hier wordt een mens toch krankzinnig van.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ik ben het helemaal met u eens mijnheer Fraanje. De onterecht in dit medium zovele malen verguisde PvdD was de eerste en enige klokkenkluider, en de gehele kamer heeft als een stel makke schapen zich de leugenachtige CDA-humbug voor waarheid laten verkopen. Zoals dat ook gegaan is bij de totale afbraak van de flora en faunawet destijds! Met als gevolg dat zelfs hedenochtend met een halve meter sneeuw door het CDA tot faunabeheerder opgewaardeerde hobbyjagers hazendrijfjachten hielden! Walgelijk!!! De Q-koorts is opzettelijk genegeerd om ervoor te zorgen dat het zou gaan leiden tot grootscheepse koude sanering van de hele geitensector. Dat zou door een kamerenquette uitgezocht moeten worden, maar wie vertrouwd er nog zo'n parlement? Ik niet. U? En dus zijn ALLE geiten ten dode opgeschreven en gaan er voldoende bedrijven failliet om weer ruimte te bieden aan nieuwe mega-ondernemers. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om.

 • no-profile-image

  Diederik

  De kerken en LTO hadden een landelijke actie moeten ontketenen. We hadden met half Nederland voor de veehoudersbedrijven moeten staan om de moord op gezonde drachtige geiten te verhinderen. Democratie is mooi. Het parlement beslist. Dat is ook mooi. Maar een CDA, een minister die zulke waanzinnige besluiten neemt, rennen stilstaan, rennen stilstaan, hoort niet thuis in een democratie. Ze had direct moeten aftreden. We kunnen het CDA niet vertrouwen! Het LTO heeft ook niets gedaan. Dierenartsen hadden de handen inéén kunnen slaan en gezamenlijk een beroep op gewetensbezwaren kunnen maken. Dan was de moordpartij ook niet doorgegaan. Wat is dit toch in Nederland, dit tam aanlopen achter een niet grondrechtelijk te noemen besluit? Waarom laten we ook dit weer over ons en vooral de dieren aandoen? Moet er ook een "vakbond komen voor dieren" met het recht op staking van de leden die er namens de dieren zitting in hebben? Dat deze walgelijke doding weinig tot niets met volksgezondheid te maken heeft weet iedereen en dat het een dekmantel is voor wat anders ook. Maar wat dat precies is weten we niet heel zeker. De moordpartij moet snel gebeuren en buiten het blikveld van de camera's om bewijzen weg te nemen? Wat een bizarre wereld maakt het CDA van ons land.

 • no-profile-image

  Louisa

  t zou fijn(er) zijn te bidden voor alllllll die gezonde drachtige dieren die het loodje moeten leggen ter geruststelling van de burger (want de bacterie wordt er niet door uitgeroeid)
  God heeft niet alleen mensen geschapen maar ook dieren. Zij had nooit bedoeld dat de mensen duizenden dieren gewoon zou ruimen. Bidden graag en niet alleen voor uw eigen soort.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Karel, ik loop al bijna een halve eeuw mee in het buitenparlementaire actiewereldje en kan mij NIETS voorstellen bij hetgeen die Harderwijker idioot destijds gedaan heeft. Want met geweld is er nog nimmer iets opgelost. Dat het CDA een duivels-satanisch pact zou worden wist ik al toen Piet Steenkamp, samen met Jezuiët Duynstee, dit politieke grafluchtconglomeraat uit zwarte gal, azijn en zoutzuur smeedde door KVP, CHU en ARP met elkaar te vermengen en er meteen aan toevoegde : "het eigen geweten is bij ons Katholieken nooit zo sterk tot ontwikkeling gekomen!" Ik zou deze vreselijk satanische hel met al wat er in opborrelt dus het liefst via de Rendac naar de beendermeelmolen sturen. Maar dat gaat niet lukken en dus blijf ik maar gewoon doende om hen met keiharde feiten te bestoken. Zoals vanochtend nog, toen in een halve meter sneeuw een horde hobbyjagende "faunabeheerders" los ging op weerloze hazen, konijnen en fazanten. Met de zegen van Verburg! Ik heb meteen de regiopolitie opgeroepen. Met tegenzin, want inderdaad: soms zou ik ook wel eens eigen rechter willen spelen. Maar ik acht mijzelf te beschaafd om aan dergelijke driften gevolg te geven. Dat onderscheidt ons namelijk van de CDA- Antichrist!!

 • no-profile-image

  fraanje MKZ Museum

  Ramp voor Boeren in Nederland

  Helaas heeft onze Regering niets geleerd van de MKZ crisis in 2001 en gaat gewoon weer ruimen,
  Luisteren naar mensen die verstand van zaken hebben doet men Niet. Beloften voor de verkiezingen met veel bombarie. Wij zijn Slachtoffer van de Eenwording van de EU in Brussel en zullen daarvoor nog vele offers moeten brengen. Regelgeving uit Brussel kost miljarden en levert veel ergernis op bij de Belastingbetalers van ons land. Hopelijk gaan onze ogen nog eens open voor deze onuitputtelijke bron die alleen maar Geld Kost en niets dan ergernis oplevert.
  Het is niet moeilijk om Groot te worden maar om Klein te blijven !. Eerst is ons de Euro door de strot geduwd en toen de Grondwet wat 76% van ons volk niet wilden en toch ging Balkenende Door met de ze Doodlopende weg.
  Moge de HEERE ons nog behoeden voor zij straffen want alles is in zijn Handen en Macht

  KLOKKENLUIDERSPARTIJ BARNEVELD
  C.Fraanje

 • no-profile-image

  Karin

  Bidden helpt echt niet als je niet zelf ook iets onderneemt om het kwaad te doen keren. Maar ik heb nog niets vernomen over enig protest van de kerken tegen deze zinloze moordpartij op gezonde dieren, laat staan over enige actie.
  Vijftien jaar geleden beloofden de kerken (RK én protestant) om zich in te zetten voor 'de heelheid van de schepping'. Daar hoor je nu niets meer over. Bidden voor de boeren oké, maar laat het daar niet alleen bij s.v.p. Dóe eens iets, kerken; dat is namelijk wel de bedoeling van het Evangelie!

 • no-profile-image

  Bart

  Het CDA, die christelijke partij die zoveel leed brengt, dood de dieren. Daarvoor, voor die dieren, moet gebeden worden. De kerken moeten oproepen tegen bio-industrie en schaalvergroting. Alleen bidden voor de mensen, de slachtoffers van het christelijk beleid is walgelijk. Mensen mogen niet zo met dieren omgaan. Voor mij een extra reden om de kerken te mijden. Christelijk, bij het horen van dat woord alleen al, draait mijn maag om na de gruwelijke actie van Gerda Verburg. Hoe kan een eens fatsoenlijk land prachtige drachtige dieren doden? Dan is het land vervallen tot een normloze eurostaat zonder zeden, zonder fatsoen. Christelijk betekent nu kennelijk alleen nog eurootjes tellen en daarvoor mag je zulke maatregelen nemen? Volgens mij is dit nooit uitlegbaar aan een hogere macht. Welke dan ook. Alleen heidens denken laat dit toe. Voor mij geen Kerst meer, geen viering, alleen smart en intens medelijden met de dieren. Leer de "christelijke" medemens kennen van het CDA die dit teweeg hebben gebracht en je kunt alleen nog de dieren liefhebben. Bidden? Hoe kan Nederland ooit nog de schepper onder ogen zien. Nooit meer! Nimmer meer! We zijn als land verloren.

 • no-profile-image

  brabant

  Tja dat die C al lang verwijderd dient te worden van het CDA is me al langer duidelijke. Echter wanneer je stemt op zulke partijen dan haal je dierbeulen binnen. Dat zo'n politieke partij de naam cristelijk nog durft te voeren in de partijnaam is onbegrijplijk.

  Binnenkort nog wat JFK gevechtsvliegtuigen aanschaffen van 30 miljard totaal. En de geitenhouders saneren ze ijskoud. Echt een menselijke partij.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Brabant, het CDA ontstond begin jaren '70 uit electoraal-politieke nood. De Christelijk Historische Unie en de (hervormde) Anti Revolutionaire Partij werden almaar kleiner en ook de Katholieke Volks Partij kalfde jaar na jaar verder af. Daarom keek men over de grens en besloot een soort Nederlanse CDU op te richten. Met daarin de Katholieken als sterkste Macht. En zo is dat gebleven. Met Christelijk heeft het beleid al heel lang niets meer van doen en - ook dankzij die Katholieken- met Democratisch evenmin. Alles draait om MACHT en POEN! Ik vind het al tientallen jaren de meest verachterlijke organisatie die er bestaat! Huichelaars!!Zelfverrijkers!! Dierenmisbruikers!!

 • no-profile-image

  fraanje MKZ Museum

  Zwartebroeker op 21-12-09 21:14
  Het probleem voor de volksgezondheid valt niet te bagatelliseren. Helaas is dat in Den Haag wel gedaan. Op een moment dat in de Tweede Kamer al bekend was dat de intensieve melkgeitenveehouderij als de belangrijkste oorzaak voor de verspeiding van de bacterie was, werd een motie van de PartijvdDieren, om onmiddellijk een fokverbod in te stellen, door een ruime Kamermeerderheid verworpen.Dát is de directe veroorzaker van deze plotseling groot uitvallende ruimingen.
  Na lang aarzelen en niks doen in één keer alles doen wat denkbaar is ! Ondanks alle beloften nooit meer gezonde dieren te doden, gebeurt dat nu opnieuw. Waarom ? Uit voorzorg, want ook een gezond dier kan besmet raken en dan de ziekte overbrengen. Heeft een veehouder op tijd zijn dieren gevaccineerd ? Daar hebben ministers en ruimers geen boodschap aan. Uit voorzorg toch maar ruimen ! Waardoor alle vaccinaties voor niks zijn geweest, en ook (heel belangrijk) straks niet kan worden nagegaan in hoeverre de vaccinaties effect hebben gehad. En dus ook inzicht in mogelijke andere maatregelen voor de komende jaren ontbreekt !

  En als de ruimingsmachine eenmaal op gang gekomen is (juist in deze omgeving weten we daar ALLES van) is die nauwelijks meer te remmen. De bacterie komt breed overal voor, de kans dat een enle; dier van je veestapel ertegen oplooopt is dus groot. Het onverbiddellijke melktankonderzoek zal komende weken nog meer besmette bedrijven opleveren, en daarmee gaat deze dodelijke machine verder.
  Of het echt voldoende helpt weet niemand, ook Klink en Verburg niet. Als de ziekte ook volgend jaar nog manifest opduikt - en die kans is aanwezig - kunnen ook de hobbyhouders en gezonde bedrijven de ruimers op hun erf verwachten !
  Want voor de volksgezondheid moet immers alles wijken ?!
  Voor dit overheidshandelen - eerst de zaak uit de hand laten lopen en dan blind om zich heen gaan maaien - zijn geen goeie woorden te bedenken.
  Voor het onnodig ruimen van gezonde dieren is geen rechtvaardiging te bedenken.
  En de vraag is wie deze op hol geslagen gekte kan stoppen voordat hij steeds harder doordendert.

  Er zijn in onze huidige samenleving heel veel zaken die de volksgezondheid bedreigen en jaarlijks slachtoffers vergen (neem alleen al het verkeer, niet alleen ongevallen maar ook fijnstof. We accepteren dat, als onvermijdelijk.
  Voor zover bekend haden de aan de Q-koorts overleden slachtoffers (vrijwel ?) allemaal ook al een andere ziekte onder de leden. Dat niet om te bagatelliseren, wél om enigszins te relativeren.
  Ergens ligt een grens aan hoe ver je mag gaan, om élk risico van slachtoffers uit te sluiten. Eindeloos blijven doden, tot onbeperkte aantallen toe ? In de wetenschap dat er nog zo veel andere levensbedreigende gevaren op de loer liggen ?

  Ergens ligt een grens.
  Met de nu gemaakte keuze om (uit voorzorg) ook alle gezonde drachtige dieren te doden is die grens naar mijn mening al vér overschreden.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.