Home

Achtergrond

PDV niet representatief in 2 sectoren

De representativiteit van het Productschap Diervoeders (PDV) is in twee van de vijf geledingen die zijn vertegenwoordigd in het PDV-bestuur niet aangetoond.

Dit geldt voor de diervoeder en diervoedergrondstoffen, en voor de (pluim)­veehouderij.

Dat heeft de Sociaal Economische raad (SER) het schap laten weten na haar vierjaarlijkse onderzoek naar representativiteit.
De SER adviseert het PDV om de komende twee jaar te benutten om voldoende gegevens over het aantal ondernemers in de sector handel boven water te krijgen. Over twee jaar voert de SER opnieuw een onderzoek uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.