Home

Achtergrond

PDV berekent ecologische voetafdruk

Het Productschap Diervoeder wil over een jaar de uitstoot van broeikasgassen die bij de productie en consumptie van veevoer vrijkomen, kunnen uitrekenen.

Het gaat om de zogeheten carbon footprint. Met zo'n ecologische voetafdruk is de organisatie internationaal een pionier. Landgebruik en eventuele verandering van landgebruik worden vooralsnog apart gerapporteerd omdat gegevens nog onbetrouwbaar zijn. Dat maakte projectleider Machiel Blok bekend op een speciaal belegde persbijeenkomst in Bunnik.

Belangen van schakels

De algemene systematiek zal op advies van Blonk Milieuadvies aansluiten op het Britse PAS2050 protocol, terwijl de teeltaspecten volgens het tuinbouwprotocol gaan. Het zal volgens Blok niet eenvoudig zijn partijen uit alle schakels te overtuigen van één methodiek, volgens Blok een voorwaarde voor succes. "De belangen van schakels en zelfs binnen schakels verschillen soms enorm. Maar alle schakels zijn zich wel bewust van het belang. De maatschappij vraagt erom." De meeste weerstand verwacht Blok uit de grondstoffenindustrie. "LTO heeft het convenant schoon en zuinig ondertekend. Voor hen is het belang duidelijk."

Bij producenten van bijvoorbeeld bier, waarvan we reststromen gebruiken, leeft het belang volgens Blok nog wat minder. Op termijn wil Blok ook opschaling naar de uiteindelijke producenten van vlees, zoals Vion, en zuivel, zoals FrieslandCampina. "Dan pas weet je echt hoeveel CO2-equivalenten vrijkomen bij de productie van vlees. Uiteindelijk zijn wij maar een onderdeel. Het is dan ook van het grootste belang dat we overleg plegen met alle betrokkenen."

Grove indicatie

Het gebruik van land en wijziging van landgebruik dat toe te rekenen is aan de veevoersector is een ingewikkeld thema. "Het is weerbarstig. Voorlopig rekenen we het wel uit, maar rapporteren we de gegevens apart", aldus Hans Blonk, directeur van Blonk Milieuadvies uit Gouda. "We willen een grove indicatie geven over de omvang van de problematiek." Blonk en Blok wezen op de beperking van het in kaart brengen van een carbon footprint. "We mogen ons niet blindstaren op CO2 alleen", aldus Blonk. "Water is ook een groot issue, en er zijn sociale aspecten."

Volgens Blok zal de carbon footprint niettemin een indicatie zijn of het telen van eiwitrijke gewassen voor de veevoersector in Europa wel echt voordeliger is voor het milieu dan importeren uit verre landen als Brazilië.

Of registreer je om te kunnen reageren.