Home

Achtergrond 1 reactie

Openheid is geen schande

Twee dierziekten houden de gemoederen in de veehouderij én de samenleving deze weken behoorlijk bezig: MRSA en Q-koorts.

Over de eerste verscheen vorige week een uitgebreid rapport; nieuw beleid rond Q-koorts wordt deze week verwacht.
Het rapport over MRSA is op het eerste gezicht geruststellend van toon. De veegerelateerde variant lijkt nauwelijks overdraagbaar van mens op mens. De effecten op de samenleving lijken zo mee te vallen, hoewel de bacterie in de toekomst aan kracht zou kunnen winnen. Bovendien lopen mensen in de veeketen wél risico’s.
Bij Q-koorts is het verhaal anders: daar zijn al wel veel slachtoffers gevallen, waarvan sommige zelfs met dodelijke afloop. Dat dit tot veel rumoer heeft geleid in de regio’s waar de ziekte heerst, niet in de laatste plaats onder medici, is begrijpelijk. Dat het kabinet de belangen van de (geiten- en schapen)sector laat meewegen evenzeer.
Toch valt niet aan de indruk te ontkomen dat het kabinet wel erg omzichtig opereert. Waarom de locaties van besmette bedrijven niet vrijgegeven? Toegegeven: mensen kunnen niet veel doen tegen een bacterie die toch al rondwaart. Maar de huidige geheimzinnigheid voedt de argwaan bij de bevolking, en daar zijn kabinet noch sector bij gebaat. Bij zoveel mogelijk openheid des te meer.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ben

    Welke onbenul zet MRSA en Q-koorts op een lijn? En zegt dan ook nog dat MRSA een dierziekte is. Wat niemand durft te zeggen is dat paarden en honden een veel groter gevaar voor de mensen vormen als het om MRSA gaat. Nivo van AGD neemt dramatisch af. Verzoek aan AGD redactie om artikel even aan te passen aan de werkelijke feiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.