Home

Achtergrond

Ontvangen dwangsom bij verkoop akkerbouwbedrijf is niet belast

Prive verliezen zijn niet aftrekbaar en privé winsten zijn niet belast.

Met deze fiscale vuistregel in de hand heeft de fiscale rechter in ‘s-Hertogenbosch beslist dat een ontvangen dwangsom van maar liefst € 350.000 niet belast is.

Nadat het akkerbouwbedrijf is gestaakt in 2003 is de vordering ontstaan bij de verkoop naar het privé vermogen overgegaan. De ontvangen dwangsom vindt haar oorsprong niet in de onderneming maar in de privé invorderingssfeer.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch de volgende:

Een agrariër, X, die haar akkerbouwbedrijf vanaf eind 2002 te koop aanbiedt, verkoopt het bedrijf op 19 augustus 2003 aan A. Partijen verplichten zich in de koopovereenkomst om mee te werken aan het verlijden van de leveringsakte vóór of uiterlijk 1 december 2003. Als A zich hieraan niet houdt, dwingt X de levering en betaling van de koopsom via een rechtelijk vonnis af. De levering vindt plaats op 12 juli 2004. Daarbij is A verplicht naast de koopsom, een dwangsom van € 350.000 en een rentevergoeding van € 198.208 te betalen. De inspecteur rekent deze bedragen (gedeeltelijk) tot de stakingswinst in 2003.

Hof 's-Hertogenbosch is -met Rechtbank Breda- van oordeel dat de inspecteur dit ten onrechte heeft gedaan. Het hof stelt vast dat X haar akkerbouwbedrijf vóór 1 december beëindigt en dientengevolge in 2003 staakt en dat zij de stakingswinst aan 2003 -het jaar waarin X de overeenkomst tot overdracht sluit- kan toerekenen. Het hof beslist dat X terecht de onroerende zaken vanaf de stakingsdatum in 2003 tot haar privé-vermogen rekent. Het hof beslist verder dat de vordering die X ter zake van de koopsom op A krijgt, tot het privé-vermogen van X hoort en dat zowel de rente al de dwangsom het regime van de (hoofd)vordering volgen. Het beroep van de inspecteur op het zogenaamde ‘gerede kanscriterium’ kan hem niet baten, omdat de koopovereenkomst daarvoor geen basis biedt. Het hoger beroep van de inspecteur is ongegrond

Meer informatie:
Hof 's-Hertogenbosch, MK II, 23 oktober 2009, nr. 08/00579

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.