Home

Achtergrond

Omzetbelasting en bedrijfswoning: nieuwe jurisprudentie

De jurisprudentie omtrent de bedrijfswoning en omzetbelasting blijft in beweging. Anders dan de rechtbank oordeelt het gerechtshof te Amsterdam dat de Wet OB in dit geval geen mogelijkheid biedt om de omzetbelasting voor meer dan 40% in aftrek te brengen.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof de volgende:

een onder huwelijkse voorwaarden getrouwd echtpaar koopt in 2004 een monumentenpand. Bij deze aankoop was er geen omzetbelasting verschuldigd. De echtelieden zijn ieder voor 50% tot het pand gerechtigd. Na de aankoop wordt het pand verbouwd. Door de verbouwing is geen nieuw goed ontstaan. Na de verbouwing wordt 40% van het pand gebruikt voor de ondernemersactiviteiten van de man. De resterende 60% wordt als gezamenlijke woning van het echtpaar gebruikt. De woning wordt geheel tot het ondernemingsvermogen van de man gerekend. De omzetbelasting die in rekening is gebracht ter zake van de verbouwing van het pand wordt door de man volledig in aftrek gebracht. De inspecteur legt vervolgens een naheffingsaanslag op.

Volgens de rechtbank heeft de man in principe recht op aftrek van de verbouwingskosten nu niet is gebleken dat hij vrijgestelde prestaties verricht. Op grond van het arrest van het HvJ van 21 april 2005, nr. C-25/2003 wordt de voorbelasting echter gemaximeerd tot het aandeel van de man in de mede-eigendom, in casu 50%.

De inspecteur heeft vervolgens hoger beroep ingesteld, terwijl belanghebbende in een incidenteel hoger beroep aanvoert dat de aftrek van omzetbelasting ten onrechte tot 50% is beperkt. Uitgaande van de feitelijke omstandigheden oordeelt het hof dat artikel 15 OB geen mogelijkheid biedt de omzetbelasting voor meer dan 40% in aftrek te brengen. Het hof toetst deze casus verder aan het arrest van het HvJ van 14 juli 2005 zaak nr. C-434/2003 (Charles-Tijmens) en oordeelt dat 40% in aftrek kan worden gebracht.

Meer informatie: Hof Amsterdam van 12 november 2009, nummer 2007/000584, tijdvak 01-07-2004 t/m 30-06-2005.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.